hrad Chudý hrádek

Poustka, Pustý zámek; Dřevčice

Graficke pismenko Nad soutokem dvou potoků, které protékají skalnatými údolími od Drchlavy a Dřevčic, stálo na náhorní ostrožně v mladší době hradištní slovanské hradiště. Bylo přístupné pouze od jihu, kde je chránil dodnes zachovaný, a stromy a křovím porostlý obloukovitý val, dlouhý asi 150 m a vysoký 2–4 m. Před ním je ještě dnes patrný příkop. Val původně zcela uzavíral trojúhelníkovou ostrožnu a na jeho obou koncích byly příkré skalní stěny, spadající do Dolského údolí a do údolí k Dřevčicím.

 
Graficke pismenko Tato výhodná strategická poloha byla znovu využita ve středověku, kdy zde vznikl hrad Hrádek, později zvaný Chudý hrádek. První zpráva o něm je z r. 1391, kdy Jindřich starší Berka z Dubé na Housce oddělil pro své tři starší syny část majetku, a pro sebe a mladší syny si ponechal Housku, Hrádek (Chudý), Milčany a Frýdlant.
 
Graficke pismenko Zakladatelé středověkého hradu rozdělili bývalé slovanské hradiště tak, že větší část za původním starým valem přeměnili na předhradí, kde pak stával i poplužní dvůr. Byl vykopán hluboký druhý příkop, který se táhl rovně až k okrajům skalních stěn. Na prostoru za příkopem se zachovaly zbytky obdélníkovitého stavení, bývalého hradního paláce, který měl i vlastní věž ve vedlejší části paláce, kde jsou zachovány zdi až do původního druhého poschodí. Pod palácem stálo směrem k vrcholu ostrožny ještě jedno stavení, jen z vepřovic a hlíny, pod nímž je dosud zachován sklep. Izolovaná poloha na příkrých vysokých skalách způsobila, že hrad měl asi jen dřevěné hrazení. Dále směrem k údolí jsou dvě skály, na nichž stály patrně dřevěné věže, mezi nimiž prý bývala hradní studna. Celé území okolo tohoto hradu je protkáno hlubokými skalními údolími, v nichž se skrývaly drobné vísky. Některé později zanikly (například Zdislavice a Paskov byly pusté již r. 1543).
 
Graficke pismenko Po smrti Jindřicha staršího Berky z Dubé dostal r. 1402 Hrádek s dvorem a dalším majetkem jeho nejmladší syn Jindřich, zvaný Vaněk, který se zde usadil a psával se od té doby i z Hrádku. Když sem přesídlil, povolal k sobě z Prahy své dva syny, Jindřicha a Jana, i s jejich vychovatele knězem Mikulášem, sakristiánem od sv. Víta. V r. 1450 podepsal Jindřich Berka mladší s dalšími členy rodu na Hrádku odpovědný list Mišňanům. V l. 1519–1522 se připomíná na Chudém hrádku Jiří Kaplíř Osterský ze Sulevic, který pak hrad prodal r. 1532 Václavu z Vartemberka na Rybnově. Později byl Chudý hrádek připojen k novozámeckému panství.
 
Graficke pismenko Když byl r. 1622 Jan Jiří z Vartemberka odsouzen pro účast na českém stavovském povstání ke ztrátě veškerého jmění, je uveden naposled i Chudý hrádek, tehdy již zřejmě neobývaný. Zpustl tak dokonale, že brzy zmizelo i jeho jméno a zříceniny se začaly nazývat Pustý zámek, Poustka.

Text: historie
28.5. 2002 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984