Sobota, 5. prosinec 2020. Svátek slaví Jitka, zítra Mikuláš

Historie Zoo Olomouc

Graficke pismenko Na počátku dnešní Zoo Olomouc, rozkládající se na ploše 42,5 ha byl malý zookoutek, vybudovaný ve Smetanových sadech poč. 50. let 20. stol. V několika malých ohrádkách provizorního zookoutku byli chováni jeleni, srnci a v klecích andulky a bažanti. Pro velký zájem veřejnosti pověřil tehdejší Krajský národní výbor rozšířením zookoutku odbor přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci. Po vypracování několika studií o možnostech zřídit Zoo byl r. 1952 ustanoven Přípravný výbor a bylo vybráno místo - plochy bývalého panství kláštera Hradisko na Svatém Kopečku. Zoo zde byla vybudována v l. 1952-1956, a 3.6.1956 byla slavnostně otevřena.

 
Graficke pismenko Již r. 1959 se však uvažovalo o jejím zrušení, neboť se zdála být příliš daleko od města a příliš finančně náročná na provoz. Naštěstí se tak nestalo. Návštěvnost Zoo se zvýšila a zahrada byla postupně rozšiřována a zvelebována. V letech 1965-1968, se opět uvažovalo o zredukování počtu zoologických zahrad u nás a olomoucká zoo byla mezi navrženými a měla se změnit v zookoutek. Naštěstí však k tomuto řešení opět nedošlo.
 
Graficke pismenko Velkou atrakcí Zoo byla dětská jízdárna, provozovaná o nedělích a svátcích od r. 1963. 70. léta 20. stol. byla obdobím hektického budování Zoo, která se rozrostla téměř do dnešní podoby. Byla postavena obří voliéra dravců, vyhlídková věž, medvědinec nebo byl dostavěn pavilon šelem, atp.
 
Graficke pismenko V 70. letech došlo také k velkému kvalitativnímu zlomu v chovatelské činnosti Zoologické zahrady Olomouc. Zatímco do té doby se v Zoo chovaly běžné druhy (chované v zoologických zahradách), v tuto dobu se dostaly do rukou chovatelů skupiny vzácných afrických kopytníků a jiných zvířat, pocházejících z četných afrických transportů. Byla postavena budova zimoviště afrických zvířat a velký výběh safari. Antilopa Přímorožec Jihoafrický se stala logem olomoucké Zoo.
 
Graficke pismenko Od roku 1990 je Zoo Olomouc členem UCSZ (Unie českých a slovenských zoologických zahrad). Od r. 1995 je také členem EAZA - Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií.
 
Graficke pismenko V pol. 90. let 20. stol. vzniklo první korálové akvárium. R. 1999 se na pavilonu objevil první druh žraloků v novém obřím akváriu o objemu 17 000 litrů. Počet chovaných druhů se během deseti let zvýšil na 255. Zoo se aktivně zapojila do chovu druhů zařazených do EEP (Evropské záchranné chovy. R. 1993 byla zoo zapojena do EEP s 15 druhy zvířat, r. 1999 to bylo již 35 druhů).
 
Graficke pismenko Překvapivou událostí z r. 1991 byla krádež tříměsíčního mláděte černého levharta. To nakonec do Zoo vrátil jeho nový majitel, který jej koupil na trhu v Praze za 6 000 Kčs i se zfalšovanými doklady. R. 1991 se Zoo také musela vyrovnávat s následky velké vichřice.
 
Graficke pismenko R. 1992 byla založena v Zoo stanice pro handicapovaná zvířata, vznikla z iniciativy Okresního úřadu Olomouc a několika sousedních okresů za účelem záchrany poraněných živočichů z jejich území. Stanice po zrušení okresů přešla pod záštitu Krajského úřadu Olomouckého kraje a existuje dodnes.
 
Graficke pismenko V 90. letech proběhla rekonstrukce a modernizace velkých pavilonů, byla také postavena řada nových expozic.
 
Graficke pismenko R. 2000 byl mj. přestavěn pavilon šelem a bylo postaveno nové obří akvárium o objemu 42 000 litrů.
 
Graficke pismenko R. 2001 se Zoo Olomouc stala členem prestižní Světové asociace zoologických zahrad a akvárií WAZA.

Text: historie
30.10. 2011 - http://zoo-olomouc.cz