Pátek, 27. listopad 2020. Svátek slaví Xenie, zítra Rene

hrad Rýzmburk

Riesenburg

Graficke pismenko Koncem první poloviny 13. stol. založil zřejmě král hrad na vrcholu nedaleko obce Osek. Stavbu řídil Boreš z rodu Hrabišiců, který hrad získal do svého držení a roku 1250 se po něm poprvé psal. Stavba rozsáhlého hradu však pokračovala dále a byla dokončena až Boršovým stejnojmenným vnukem na počátku 14. století. Páni z Oseka (či Rýzmberka) seděli na hradě až do roku 1398, kdy jej zadlužený Boreš ml. musel prodat míšeňskému markrabímu Vilémovi a jeho manželce Alžbětě. Jeho potomkům potvrdil držení Oseka jako zástavního statku roku 1422 císař Zikmund. Českým králům bylo trnem v oku, že významný hrad uvnitř českého území je v cizích rukách, proto se snažili získat jej zpět. Podařilo se to až králi Jiřímu roku 1459, od následujícího roku jej postoupil do zástavního držení svému věrnému přívrženci a častému věřiteli Prokopovi z Rabštejna. Krátce před jeho smrtí (†1472) byl údajně Osek roku 1469 obležen královským vojskem, prokazatelně dobyt byl však až o čtyři roky později (1473), když saským knížatům došla trpělivost s nájezdy Prokopova nástupce Jindřicha z Rabštejna. Knížata Arnošt a Albrecht odevzdali dobytý hrad královně Johance.

 
Graficke pismenko Král Vladislav přiměl Jindřicha prodat zástavní osecké zboží Pavlovi Knížeti ze Sulevic. Ještě roku 1488 se páni ze Sulevic psali seděním na Oseku, krátce poté však přesídlili na svou novou tvrz v Duchcově a hrad opustili. Roku 1523 prodal Jan Kaplíř ze Sulevic oseckou zástavu Děpoltovi z Lobkovic, jehož synové o sedm let později získali od krále Ferdinanda Osek do dědičného držení.
 
Graficke pismenko Lobkovicové již natrvalo sídlili na tvrzi a později zámku v Duchcově a opuštěný hrad v průběhu 16. století zcela zpustnul. Před polovinou 17. století zdědili duchcovské panství i s pustým hradem Valdštejnové, kterým patřilo až do poloviny 20. století, kdy byl hraběti Karlu Arnoštovi z Valdštejna jeho majetek vyvlastněn.

Text: historie
3.6. 2005 - Zany