Graficke pismenko Skromné pozůstatky zříceniny kdysi mohutného hradu na výrazném kopci zvaném Hradisko, zvedajícím se nad levým břehem řeky Bečvy u Rožnova pod Radhoštěm.

 
Graficke pismenko Ke hradu je nejlepší cesta od bývalého panského dvora, ve kterém je dnes zřízený koňský dvůr – ranč. Zde se dá jednoduše nechat auto a přes dvůr pokračovat strmě až na vrchol kopce, kde je náš cíl. Poněkud delší, ale pro turistu příjemnější je cesta přímo z Rožnova, odkud vede na hrad značená turistická stezka doplněná několika informačními tabulemi.
 
Graficke pismenko Zřícenina středověkého hradu postaveného patrně ve 2. polovině 14. století zaujímá vrcholovou polohu kopce. Jádro hradu je tvořeno dvojicí proti sobě postavených paláců, mezi nimiž je umístěno prostorné nádvoří. Přístup do jádra byl umožněn branou v jihovýchodní části jádra. Na severní straně pod jádrem se rozkládalo menší podhradí, které zajišťovalo hospodářský chod hradu. Hrad ze tří stran obklopuje mohutný příkop a val, na několika místech dokonce zdvojený.
 
Graficke pismenko Výrazné zříceniny na hradě nehledejte. Nejzachovalejší a nejfotografovanější je vnitřní stěna západního paláce s dochovaným vstupem. Z východního paláce mnoho nadzemního zdiva nezbylo, stejně jako z ostatních částí hradu.
 
Graficke pismenko Přesto je návštěva hradu příjemným zpestřením dne a to nejen pro milovníky hradů, ale i pro milovníky krásných koutů přírody.

Text: turistické
24.6. 2006 - Jan P. Štěpánek