Zříceniny hradu z 13. stol. s unikátní hradní kuchyní. Přestavěn goticky za Něpra z Roupova (1380–93) a za Jana II. (kon. 15. stol.), renesančně za Jana IV. (1595–98). R. 1704 Roupov ztratil rezidenční funkci, začal chátrat a od r. 1817 zřícenina.
Hlavní obrázek místa
Zbytky velké válcové věže
2003 ©Luděk Pitter
Graficke pismenko Hrad byl postaven koncem 14. stol. jako sídlo panského rodu z Roupova. Po husitských válkách rozšířen a přestavěn. Nákladné přestavby probíhaly za Jana II. a Jana V. – posledního držitele rodu z Roupova. Od r. 1607 se na hradě připomínají páni z Klenového. R. 1707 se majitelem Roupova stal hrabě Jan Jiří z Hauben, který jej spojil s panstvím poříčským. Od té doby neobydlený hrad pozvolna chátral. Od r. 1817 je zříceninou. Z vnitřního hradu situovaného v západní části hradiště se zachovalo východní pozdně gotické křídlo s průjezdem a hradní kuchyní ze 16. stol. Nevelké nádvoří uzavíral palác, ze kterého se dochovaly nepatrné zbytky ...
28.5. 2002

  historie

  ROUPOV HRAD
  Jihozápadně od Přeštic zdvihá se nad městečkem Roupovem táhlé zelené návrší k severu a severozápadu strmě spadající a na ostatní strany volně se sklánějící, na němž stojí bývalý hrad Roupovský, dílem obydlený, dílem zřícený. Při něm stojí obrovská sýpka, jejíž bílé zdi se z daleka v slunečném svitu skví, poněvadž hradiště okolnímu kraji panuje a jen příchozímu z blízka, dílem lesy, dílem návrším, které je od údolí Vřeskovského dělí, se zakrývá.

  August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého (kn.9), 23.8. 2002
  Ves Roupov se poprvé připomíná v r. 1250 jako sídlo Držka z Roupova, příslušníka na Plzeňsku a na Klatovsku rozvětveného rodu Drslaviců. Poté se zprávy o Roupovu a o jeho majitelích ztrácejí, až kolem r. 1336 se uvádějí bratři Jaroslav ze Skočic, Drslav z Poříčí a Ota z Roupova, kteří drželi další statky v okolí. Z listinných zpráv nelze genealogii držitelů Roupova s jistotou určit. Zdá se, že Ota z Roupova je totožný s Otou z Biřkova,

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985, 28.6. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  zřícenina
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-jih  (PJ)
  Roupov