Graficke pismenko Historie kostela je spojena s poutním místem, kterým byla socha Madony (Panny Marie s Ježíškem) pocházející z kláštera v Louce. Nejprve byla na tomto místě v roce 1695 postavena dřevěná kaple a roku 1713 byla vedle kaple postavená dřevěná chýše pro hlídače, kostelníka a ministranta v jedné osobě. Poutní místo a tato dřevěná chýše jsou původci pověstí o „lechovickém poustevníkovi". Později prelát Vincenc Wallner rozhodl vybudovat v Lechovicích nový kostel. Protože místo u studánky, kde stála kaple nebylo vhodné, byl kostel vybudován na kopci nad studánkou. Ten byl v letech 1718 – 1722 postaven podle plánů stavitele Christiana Alexandra Oedtla. Socha byla přemístěna do kostela v roce 1723.

 
Graficke pismenko V roce 1871 byla při požáru zničena levá věž. V první světové válce přišel kostel o tři zvony. Za druhé světové byl kostel obsazen německým vojskem a cílem bombardování a náletů ruských letadel. 7. května 1945 byl několikrát zasažen a silně poškozen. Kostel byl však do dvou let pod vedením arch. Jaroslava Čermáka opraven.

Text: historie
26.11. 2004 -