Rotštejn Hrad

Graficke pismenko Dějiny hradu Roštejna jako šlechtického sídla netrvaly déle než půldruhého století. Jeho vznik je možno klást do druhé poloviny 13. století, kdy držitelem celého rozsáhlého území pod Kozákovem byl Vok z Rotštejna. I jeho syn se jmenoval Vok (uvádí se v pramenech 1318–1325) a držel Rotštejn v počátečních letech vlády krále Jana Lucemburského. S tímto Vokem je spjato první pohnuté období v dějinách hradu. Se svými sousedy nedovedl žít Vok ve shodě a nakonec se dostal do majetkového sporu se všemi svými příbuznými, jimž při přepadení a vypálení Rotštejna, vyplenění okolních vesnic a zajetí Vokově v r. 1318 pomáhalo vojensky několik desítek příslušníků nižší šlechty z širokého okolí. Soudní řízení, k němuž dal pak Vok podnět žalobou na útočníky, se protáhlo na několik let, až konečně v r. 1322 měl dostat zadostiučinění a odškodnění. Jeho odpůrci se však postavili výkonu práva na odpor nejen v Turnově, ale i na jiných místech, a tak muselo být zahájeno nové soudní řízení, jehož konečný výsledek již neznáme. V té době držel Vok kromě Údernic, Lhoty a Ketně u Libáně ještě řadu vesnic v okolí Rotštejna, jako Klokočí, Loučky, Bystrou, Bukovinu a později zaniklé Klímkovice u Semil.

 
Graficke pismenko Až do počátku 15. století vládli na Rotštejně Vokovi potomci, ale již kolem r. 1415 jej koupil Ondřej Paldra z Vařin. Bylo to již na samém počátku husitského hnutí, které se šířilo po celé zemi. Ondřej Paldra i jeho dědic Václav zůstali věrni císaři Zikmundovi a katolické víře. Václavova situace se však stala velmi svízelnou, když se husité v r. 1424 zmocnili Turnova i nedalekého hradu Valdštejna. Na Rotštejn došla řada v r. 1426, kdy byl v červenci husity dobyt a vypálen. To byl závěrečný akt v dějinách Rotštejna jako šlechtického sídla, protože zřejmě již nebylo obnoven. V průběhu 30. let 15. století byl opuštěn, protože jeho majitel Vaněk Paldra z Vařin již v r. 1439 sídlil ve vsi Klokočí. V r. 1514, když Jan z Bozkovic postupoval své statky – mezi nimi i Rotštejn – svým věřitelům, uvádí se hrad jako pustý.
 
Graficke pismenko Rotštejn byl typickým skalním hradem, jemuž mohutná skaliska poskytla nejen základní stavební materiál, ale také pevnost a bezpečí. To bylo ještě zajištěno tehdy obvyklými prostředky, branami, mostem, baštami. Jejich rozmístění lze však dnes již při pohledu na skalní bloky s výklenky a zářezy jen tušit. Hradní budovy, postavené z mohutných trámů na vrcholcích skalisek, však beze zbytku zanikly. Z fortifikací, obytných a hospodářských budov nezbylo nic a jen písemné prameny potvrzují významnou úlohu, kterou hrad Rotštejn po dobu svého trvání na Turnovsku sehrál.

Text: historie
12.5. 2009 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984


OOO