Graficke pismenko V Lechovicích původně stávala tvrz, která je vzpomínána již ve 14. stol. V době, kdy se majitelem Lechovic stává Jan z Lichtenburku (okolo roku 1480), je zmiňováno již jen tvrziště.

 
Graficke pismenko V roce 1660 s majitelem panství stává loucký klášter. Opat kláštera Antonín Nolbeck dal v roce 1740 na místě bývalé tvrze postavit klášterní letní sídlo v barokním slohu. Po zrušení kláštera v roce 1874 se majitelem panství stává náboženský fond. Od něho kupuje Lechovice vídeňský měšťan Josef Lang, který v roce 1824 odkupuje i letní rezidenci mnichů, kterou nechal přestavět na zámek. Dcera Josefa Langa se provdala za barona Karl Fridrich Kűbeck von Kűban, presidenta dvorní komory císaře Ferdinanda Dobrotivého. Dalším majitelem byl jejich syn Maxmilián. Maxmilán zemřel v roce 1913 a lechovické panství zdědil jeho syn A. Kűbeck, který zámek obhospodařoval až téměř do konce druhé světové války. V roce 1958 byl na zámku zřízen domov pro řádové sestry a později zámek sloužil jako učiliště. Dnes je zámek soukromým majetkem.

Text: historie
25.11. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava


OOO