Graficke pismenko Původně na místě zámku stával hrad, který je připomínán již v roce 1249 jako sídlo Bočka s Obřan. Pozdějšími majiteli byli páni z Lipé. V roce 1517 jej získal Adam z Bačkovic a v roce 1549 byl majitelem nejvyšší purkrabí pražský Volf Krajíř z Krajku. Později se majitelé střídali. V roce 1567 byl majitelem hrabě Scipio z Archu. Ten nechal původní středověkou stavbu upravit v rozlehlou čtyřkřídlou budovu. V roce 1595 však muselo být zadlužené panství znovu prodáno. Po Bíle hoře propadlo panství konfiskaci, protože Volf Dětřich z Althanu se účastnil stavovského povstání. Jaroslavice byly postoupeny jeho bratrům Michalu Adolfu a Quintinu z Althanu. V držení rodu z Althanu byly až do roku 1790. V této době také došlo ke stavebním úpravám, ale přesnější písemné informace nejsou k dispozici. Další stavební úpravy jsou připisovány Josefu Emanueli Fischerovi z Erlachu. V roce 1801 se majitelem zámku stal vídeňský bankéř a později se opět majitelé střídali. Od roku 1919 jsou posledními majiteli říšská hrabata von Spee, kterým byl po roce 1945 zámek znárodněn. Uživatelem se stala mimo jiné i armáda vzhledem ke vzdálenosti od hranic Rakouska a objekt postupně chátral. V roce 1990 byl zámek předán obci Jaroslavice, která se jej v poslední době pokouší zachránit prodejem.

Text: historie
20.11. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava