Nymburk

Graficke pismenko Nevíme, jestli byl nymburský hrad součástí města již ve 13.století, kdy bylo v 70.letech Přemyslem Otakarem II. založeno. Vědomosti o jeho podobě a existenci jsou ostatně značně fragmentární. Víme, že měl pravidelný obrys, vymezený na jihu městskou hradbou, na východě a severu ulicemi a na západě parcelní hranicí. Měl minimálně jeden palác a malý rozsah. V pozdější době sloužil jako rychta, byl nazýván Kamenný dům a byl v 1.pol. 16. stol., v r. 1686 a koncem 18.stol. ( tehdy na pivovar) přestavován. Zřejmě nebyl nijak výrazně opevněn vůči městu. V roce 1915 byl Kamenný dům zbořen a na městišti hradu byla vystavena budova soudu. Dnes je u jeho vstupu tabulka, která upomíná na existenci hradu v těchto místech.

Text: historie
19.11. 2004 - Michal Merkl (2004),literatura např.T.Durdík, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (1999), Hrady kastelového typu 13.století ve střední Evropě (1998)