Zřícenina hradu, zal. v 2. pol. 13. stol. Smilem z Lichtemburka. Jeho potomky směněn r. 1345 s Janem Lucemburským za hrad v Poděbradech. R. 1362 koupen Ješkem ze Zlíchova, předkem Andělů z Ronovce. Hrad zpustl v 15. – 16. stol.
Hlavní obrázek místa
2003 © Václav Hájek
Zafixované zříceniny hradu Ronovce vás přijmou obzvláště v letním slunném dni do chladivé náruče zdí. Na hradě je pamětní deska Josefu Čapkovi.
28.5. 2002

  turistické

  Z križovatky Ve Žlabě je asi nově či krátce přeznačena žlutá značka jinak než je v mapách, ale k hradu vás dovede. A pozor na poslední velkou křižovatku před hradem (v mapách značenou jako "smrk"), rozcestníky jsou tak šikovně schovaný na stromě z opačný strany, že z příchozího směru nejsou vidět.
  Jan Pospisil , 5.7. 2012
  Vlastivědný kroužek z nedaleké Dolní Krupé se zasloužil o to, že zajištěním sesutých zbytků zdiva hradu to není jen kopec zarostlý křovím a kopřivami. Archeologické nálezy jsou vystavené v muzeu na zámku v Dolní Krupé.
  Jaroslav Špiroch, 21.11. 2017

  historie

  Pamětní deska
  Na hradě je pamětní deska Josefu Čapkovi. Tento Josef Čapek nebyl onen známý grafik a spisovatel, ale místní vlastenec a zakladatel muzea v Dolní Krupé. Zemřel 1988.
  Hynek Barren, 21.4. 2007
  Nedaleko obce Dolní Krupé na stráni nad Břevnickým potokem rozkládají se skromné zbytky hradu Ronovce, nazývaného původně Sommerburg (Letní hrad). Podle keramiky nalezené v jeho zřícených zdech při výkopech v l. 1957–1960 lze se domnívat, že hrad Ronovec byl vystavěn z kamene kolem r. 1262 na základech staršího roubeného hrádku, který vyhořel asi v první polovině 13. století. Hrad Ronovec chránil od jihu dvojí příkop zesílený valem a od západu

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989, 28.6. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Vysočina
   Havlíčkův Brod  (HB)
  Břevnice