Graficke pismenko Tvrz v Líšni je výslovně doložena roku 1562 (roku 1531 jen dvůr). Postavil jí Albrecht Vojkovský z Milhostic. Zámek má na na ještě starších základech tvrze pozdně renesanční jádro z doby kolem roku 1609. Zdejší tvrz je zakreslena ještě na Komenského mapě Moravy z roku 1627. Dnešní zámek byl postaven po roce 1714 (kaple údajně až roku 1727) Ch. Oedtlem pro Jana Kryštofa z Freienfelsu. Byl zdoben štukami, freskami a hlavním schodištěm se sochami O. Schweigla. Trojkřídlý komplex uzavřela na zadní straně patrová chodba s arkádou v patře, která oddělila zámek od přilehlého hospodářského dvora. Po roce 1819, za Belcrediů, byl zámek upravován do klasicistní podoby a před rokem 1826 byla barokní zahrada přeměněna na přírodně krajinářský park. Koncem 19. století byly vypracovány plány na novorenesanční a novobarokní přestavbu zámku, nebyly však realizovány. Původní úpravu nádvorních průčelí bohužel zlikvidovaly novodobé fasády. Byla jimi řešena zanedbaná údržba poválečného období a při dílčích renovacích dokonce kapli přeměnili na oddávací síň. O aktivitě Belcrediů svědčí erbovní desky nad hlavním portálem a vchody do bočních křídel. Z původního francouzského parku s terasami a se schodištěm se po částečné přeměně na anglický park zachovaly vedlejší aleje a na konci hlavní osy vznikl palouk. Po navrácení zámku Belcrediům se připravuje jeho rehabilitace.

Text: historie
27.10. 2004 - Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (M.Plaček), Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K.Kuča)