Graficke pismenko Chotěbuz náleží k nejstarším známým vsím Těšínska. Již v r. 1229 patřila orlovskému klášteru, který tu měl ve 13. století opevněný dvůr. Z něho se u dnešního zámku dosud uchovala bývalá hláska jako součást gotického opevnění ze 13. – 14. století. Je to 10 m vysoká kamenná věž ve tvaru komolého kužele, spojená s patrovou stavbou na severní straně. Při rozpadu klášterního zboží v 15. a 16. století (r. 1561 klášter zanikl) se Chotěbuz stala samostatným statkem který drželi v 16. a 17. století Ručtí z Rudz. Již první držitel z tohoto rodu kancléř těšínského knížete Václav Rucký z Rudz, který získal statek v r. 1559, dal postavit ve vsi přízemní tvrz obdélníkového půdorysu s malým dvorem uprostřed.

 
Graficke pismenko Po častějším střídání majitelů statku během 18. století jej získala v r. 1802 těšínská komora. Nový majitel dal již počátkem 19. století původní renesanční tvrzi podobu zámku: do průčelí přízemní budovy bylo vestavěno patro a upravena fasáda, členěná šesti jónskými sloupy, na nichž spočíval zoubkovaný ris s atikou. Již předtím, ze Trucků a Beesů z Chrostiny, majitelů statku v 18. století, tu byla postavena pozdně barokní vjezdní brána, na jejíchž pilířích jsou místěny znaky obou rodů; pilíře zdobí dvě sochy, sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína, z konce 18. století. Pozdějšími úpravami však brána utrpěla. Od r. 1871 byla v zámku umístěna zemědělská škola. V l. 1875 – 1879 byla provedena jeho rozsáhlá přestavba, která setřela původní barokní ráz.
 
Graficke pismenko V r. 1947 byla jednopatrová budova někdejšího zámku obdélníkového půdorysu znovu důkladně opravena; dostala jednoduchou fasádu bez ozdob a moderní vysoká dvojitá okna, takže již ničím nepřipomíná původní stavbu. Jejím uživatelem byl školní statek Střední zemědělské technické školy v Českém Těšíně.
 
Graficke pismenko Dnes je zámecká budova bez využití a v havarijním stavu. Obec Chotěbuz jako majitel zámku usilovala o sejmutí památkové ochrany, aby tak zvýšila šanci na získání investora. Ani to však nepomohlo a proto v prosinci 2018 vyhlásila obec záměr areál zámku s hospodářskými budovami a příslušnými pozemky prodat.

Text: historie
10.2. 2005 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava; doplněno redakcí