Graficke pismenko Objekt zámku byl vybudován ve 2. polovině 16. století na místě starší zřejmě opevněné hospodářské usedlosti ze 13. století v centru stejnojmenné obce. V 19. a 20. století zde probíhala řada stavebních úprav. Zámeckou budovu tvoří omítaná, jednopatrová, stavba se čtyřmi křídly s malým vnitřním dvorem. Valbovou střechu kryje pálená krytina a plech. Fasáda je hladká, členěná lisenovými rámy a korunní profilovanou římsou. Na boční fasádě jsou dosud místy patrné šambrány kolem oken. Hlavní chodba původně probíhala kolem hlavního dvora, v současné době je členěna příčkami. Nejcennější stavbou je bývalá zámecká hláska. V jádru raně středověká stavba s pozdějšími úpravami. Je pozůstatkem původního opevněného dvora ze 13. století. Okrouhlé tělo věže z lomového kamene se směrem vzhůru koncentricky zužuje a tvoří na vrcholu klenbu, která má z venku tvar zvonu. Uvnitř se nachází roubené točité schodiště. V blízkosti zámku, nad tratí do Těšína se nacházejí pozůstatky středověké fortifikace.

Text: turistické
8.2. 2005 - web, jps7