Graficke pismenko Objekt zámku byl vybudován ve 2. polovině 16. století na místě starší zřejmě opevněné hospodářské usedlosti ze 13. století v centru stejnojmenné obce. V 19. a 20. století zde probíhala řada stavebních úprav. Zámeckou budovu tvoří omítaná, jednopatrová, stavba se čtyřmi křídly s malým vnitřním dvorem. Valbovou střechu kryje pálená krytina a plech. Fasáda je hladká, členěná lisenovými rámy a korunní profilovanou římsou. Na boční fasádě jsou dosud místy patrné šambrány kolem oken. Hlavní chodba původně probíhala kolem hlavního dvora, v současné době je členěna příčkami. Nejcennější stavbou je bývalá zámecká hláska. V jádru raně středověká stavba s pozdějšími úpravami. Je pozůstatkem původního opevněného dvora ze 13. století. Okrouhlé tělo věže z lomového kamene se směrem vzhůru koncentricky zužuje a tvoří na vrcholu klenbu, která má z venku tvar zvonu. Uvnitř se nachází roubené točité schodiště. V blízkosti zámku, nad tratí do Těšína se nacházejí pozůstatky středověké fortifikace.

Text: turistické
8.2. 2005 - web, jps7

tianDe Praha

Chotěbuz náleží k nejstarším známým vsím Těšínska. Již v r. 1229 patřila orlovskému klášteru, který tu měl ve 13. století opevněný dvůr. Z něho se u dnešního zámku dosud uchovala bývalá hláska jako součást gotického opevnění ze 13. – 14. století. Je to 10 m vysoká kamenná věž ve tvaru komolého kužel…
historie - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava; doplněno redakcí
Poprvé uváděn jako opevněný dvůr orlovského kláštera. Jako poslední zbytek tohoto gotického opevnění ze 13. - 14. století se dochovala zajímavá válcová věž - hláska, stojící nedaleko dnešní zámecké budovy. Je asi 10 m vysoká, zděná z lomového kamene. Její objem se s přibývající výškou pozvolna zužuj…
historie - pawlik
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu