zámek Blansko

Muzeum Blansko

Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme .... Vložit nový komentář

Opravy

3.5.2008 17:22 Jaroslav Sadílek
Válcová věž v nároží zámku vznikla teprve v polovině 19. století při historizující přestavbě zámku a sloužila jako vyhlídková terasa, přístupná ze salonu v patře budovy. Takže žádný pozůstatek románského sídla!!! Údajné renesanční fresky na fasádách nádvoří, trámové stropy v interiérech a část údajně renesančních kleneb jsou dílem úpravy zámku v průběhu šedesátých let 20. století, kdy bylo cílem přestavět objekt do renesanční podoby, kterou nikdy v tomto rozsahu neměl. Ze stejného důvodu dochází rovněž k úpravám nádvorních arkád, které jsou v úrovni přízemí barokní a v patře klasicistní (klenby v nich jsou novodobé). Upozornění: správa zámku tyto informace úzkostlivě tají, stejně jako výsledky stavebně historického průzkumu autora tohoto komentáře.

4.5.2008 19:11 Pavel Zany Komárek, korektor
V tom případě vám nic nebrání podělit se o tyto informace alespoň s námi v nějakém obsáhlejším textu, budeme jen rádi :) redakce