Graficke pismenko Bílá lávka vznikla v letech 1992 a 1993. Důvodem byl zvyšující se počet rekreačních objektů na levém břehu přehradního jezera. Dosavadní přívoz byl z hlediska dopravní obslužnosti nedostačující.

 
Graficke pismenko Díla se shostila trojice moravských projektantů ing. prof. J. Stránský a ing. I. Hustý a ing. J. Jordán. Lávka je tvořena 28 metrů vysokými pylony tvaru písmene A. Mostovka o délce 252 metrů a tloušťce 0,4 metru je zavěšena na dvou nakloněných vysokých kabelech o třech polích 30 + 252 + 30 metrů. Hlavní vysuté kabely jsou tvořeny 2 x 108 lany Lp, průměr 15.5 mm zainjektovanými v ocelových trubkách. Mostovka má průměrnou šířku od 9,70 metru u opěr do 6,5 metru uprostřed rozpětí.

Text: popis
10.11. 2007 - Michal Kiesel