dějiny

Graficke pismenko Raně barokní zámeckou kapli Navštívení Panny Marie nechal postavit kolem roku 1680 majitel radíčského zámku Karel Leopold Henneg, kolem roku 1727 byla upravována. Před kaplí stojí sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Víta od Ferdinanda Brokoffa z roku 1713, které původně stály na kamenném mostě přes potok Mastník.

 
Graficke pismenko Dnes je kaple ve velmi zanedbaném stavu, zdivo je zašlé ve střeše jsou otvory.

Text: historie
26.9. 2004 - Zany