popis

Graficke pismenko Některé prameny považují za zbytky původní tvrze budovu sýpky západně od zámku. Okrouhlý přístavek u sýpky považovaný za věž je však jasně mladšího původu, není zachycen ani na katastrální mapě z roku 1840, vzniknout mohl za pseudogotické přetavby zámku o dvacet let později.

 
Graficke pismenko K tvrzi Jana z Osečan s velkou pravděpodobností patří gotické sklepy pod severním křídlem zámku a zdivo v jeho přízemí. Snad již za renesanční přestavby dostal zámek svou dnešní tříkřídlou dispozici, jako renesanční bylo spolehlivě identifikováno zdivo sklepů a přízemí jižního křídla. Pozdější stavební úpravy již podobu zámku příliš nezměnily.

Text: popis
26.9. 2004 - Zany