Graficke pismenko Mydlářovský dům má tři patra. Zábradlí galerie v prvním patře má bohatou figurální výzdobu. Stojící figury představují symboly pro zbožnost, spravedlnost, opatrnost a sílu. Ležící figury představují mír, válku, lásku, poctivost a moc.

 
Graficke pismenko Je zde nápis: "Bůh láska jest, kdo přebývá v lásce, v Bohu přebývá a Bůh v něm. L.P. 1576" s monogramem MM.
 
Graficke pismenko Hlavou šaška v kapuci s rolničkami, zdobením býka, jelena a několika růžemi s monogramem IHS (Jesus hominum Salvator - Ježíš lidí Spasitel) jsou ozdobeny kamenné nosníky, na kterých je sloupová logie.
 
Graficke pismenko Ve třetím patře je nyní dřevěná pavlač.
 
Graficke pismenko Zadní fronta domu má dvě otevřené galerie a válcovou štíhlou věž - hvězdárnu, spojenou s nižší věží šestibokého půdorysu.
 
Graficke pismenko V r. 1952 proběhla oprava celé stavby, původní schodiště bylo rekonstruováno a v domě byla umístěna expozice Muzea loutkářských kultur.

Text: historie
24.4. 2015 -