hrad Hrádek u Kněževsi

Hrádek u Svojanova

Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme .... Vložit nový komentář

Byl, či nebyl?

22.10.2014 20:44 Matyáš Lech
Navštívil jsem tuto lokalitu a musím říci, že dle mého skromného názoru tu opravdu žádný objekt nestál. Poloha je naprosto nevhodná, jak píše J. Sadílek níže.

Ješek Boemus

9.7.2010 20:38 anonymous
Syn Ješek, později Ješek Boemus - všechny další údaje jsou hypotetické - kromě místa na zelené značce a označení vytvořeného Lesy města Poličky. Nikdo tak nemůže tvrdit, jestli byl objekt dokončen, jestli byl dřevěný, jednověžový nebo dvouvěžový a pod. Stavebně historický průzkum neproběhl, jediný rozumný, i když částečný je nákres M.Plačka. Jakýsi objekt stál patrně v západní části (mimo nákres) hypotetického opevnění - je vidět pravoúhlý půdorys cca 20x30 m (celý areál cca 120x60 m) - viz letecké fotografie např. z r. 1953. Kavinská rokle nyní neprostupná. Může-opět hypotéza-jít o nedokončenou stavbu spojenou s kolonizací povodí Křetínky některým z moravských šlechtických rodů - viz práce P.Boliny.Paed.Dr. Miloš Král, Rohozná u Poličky

5.4.2011 08:46 Jaroslav Sadílek
Vážený pane, stavebně historický průzkum je možno realizovat pouze na stojících (!), tedy ve hmotě dochovaných objektech, nikoliv na reliéfních stopách v terénu. Navíc objekt, o kterém je zde pojednáváno, je zřejmě pouze souhrou přírodních (erozních) a antropogenních (cesty, úvozy) zásahů. Poloha je pro založení opevněného sídla naprosto nevhodná, existence tohoto sídla je podporována pouze lidovou tradicí, která však jeho polohu neupřesňuje, z níž vychází také naprosto zcestný a nehistorický nástin počátků osídlení regionu ve vztahu k domělému hrádku (autor výše zmíněný M. Král). Starší literatura z doby kolem poloviny 19. století lokalizuje polohu hrádku do jiných míst, tato lokalizace zatím nebyla potvrzena.