Graficke pismenko Západně od městečka Vilémov stával od 12. století benediktinský klášter. Na troskách kláštera zničeného roku 1421 husity si před rokem 1578 postavil Beneš Beneda z Nečtin jednopatrový panský dům či tvrz. Za Václava Ferdinanda Caretto-Milessimo bylo sídlo po roce 1689 přestavěno na barokní zámek. Ambiciózního projekt J.J. Wircha zřejmě původně předpokládal vícekřídlou dispozici, realizováno bylo pouze jedno křídlo s arkádami v přízemí a  rizalitem v hlavním průčelí. Při pozdně barokní přestavbě kolem roku 1770 byl rizalit rozšířen vloženým portikem, přízemní arkády byly zazděny.

 
Graficke pismenko Po vymření Caretto-Milessimů zdědil vilémovské panství vzdálený příbuzný Václav Reiský z Dubnitz, jehož potomkům zámek patřil až do roku 1945. Po zestátnění umístil zdejší národní výbor v budově zámku školu, která zde sídlila až do roku 1991, kdy byl zámek navrácen Reiským. Staronoví majitelé zanedbaný zámek rekonstruovali (mimo jiné byly znovu odkryty přízemní arkády) a dnes v něm sídlí společnost Vilémov Bussines Operation, která v jeho prostorách pořádá především kongresové akce.

Text: historie
13.9. 2004 - Zany