Nová historie zámku.

Graficke pismenko V roce 2013 koupila zámek včetně pozemků obec a začala s postupnou rekonstrukcí.

 
Graficke pismenko V rekonstruovaném bývalém sídle lobkowiczkého velkostatku má být nejen sídlo obecního úřadu, ale i archiv, knihovna, infocentrum a zázemí pro spolky. Počítá se i se zasedací místností a obřadní síní.
 
Graficke pismenko V roce 2014 přišla na obnovu kaple zámku. Když se dělaly průzkumy omítek, přišlo se na naivní kresby uhlem (stáří se odhaduje na 150-200 let). Např. kresba koně není v sakrálních interiérech běžná.
 
Graficke pismenko V roce 2015 se prováděly opravy venkovních fasád. Díky stavebně-historickému průzkumu fasád, který se v rámci plánované rekonstrukce prováděl, byly nalezeny lunety. Na již opravené fasádě jsou jejich kopie, originály jsou v současné době zakryty štukem. Byl restaurován kamenný vstupní portál vstupních dveřích zámku.
 
Graficke pismenko V roce 2016 pokračují práce na jižním křídle zámku, které budou dokončeny v letošním roce (2017). Dále se budou restaurovat v letošním roce sgrafita na bývalé staré škole a počítá se také s obnovou vnitřku kaple.

Text: historie
26.1. 2017 - OÚ Čížová, Jaroslav Špiroch


OOO