Omlouváme se, provoz serveru Hrady.cz je z důvodu vnitřních chyb omezen. Na chyby nebo omezení narazíte na různých stránkách.

Nová historie zámku.

Graficke pismenko V roce 2013 koupila zámek včetně pozemků obec a začala s postupnou rekonstrukcí.

 
Graficke pismenko V rekonstruovaném bývalém sídle lobkowiczkého velkostatku má být nejen sídlo obecního úřadu, ale i archiv, knihovna, infocentrum a zázemí pro spolky. Počítá se i se zasedací místností a obřadní síní.
 
Graficke pismenko V roce 2014 přišla na obnovu kaple zámku. Když se dělaly průzkumy omítek, přišlo se na naivní kresby uhlem (stáří se odhaduje na 150-200 let). Např. kresba koně není v sakrálních interiérech běžná.
 
Graficke pismenko V roce 2015 se prováděly opravy venkovních fasád. Díky stavebně-historickému průzkumu fasád, který se v rámci plánované rekonstrukce prováděl, byly nalezeny lunety. Na již opravené fasádě jsou jejich kopie, originály jsou v současné době zakryty štukem. Byl restaurován kamenný vstupní portál vstupních dveřích zámku.
 
Graficke pismenko V roce 2016 pokračují práce na jižním křídle zámku, které budou dokončeny v letošním roce (2017). Dále se budou restaurovat v letošním roce sgrafita na bývalé staré škole a počítá se také s obnovou vnitřku kaple.

Text: historie
26.1. 2017 - OÚ Čížová, Jaroslav Špiroch

tianDe Praha

Ves Čížová patřila odedávna k píseckému hradu. Od r. 1509 do konfiskace r. 1547 byla v zástavním držení města Písku. R. 1553 prodal král Ferdinand I. dvůr a ves Kateřině Šternberkové ze Sudoměře. Od ní koupil Čížovou r. 1560 Jan Deym ze Stříteže. Jeho nejstarší syn Mikuláš si ve vsi pravděpodobně vy…
historie - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, 1986 (doplněno redakcí hrady.cz)
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu