Graficke pismenko Raně barokní loretánskou kapli nechala roku 1688 postavit Isabela sv. paní von Götzen rozená Trčková z Lípy. Koncem 18. století zájem o pouti k soše tzv. Černé borské Madonny upadal a v následujícím století je kaple uváděna jako pustá. V 70. letech 19. století byla zásluhou kněze Andrese Reidla opravena a pouti obnoveny. 2.5. 1945 byla Loret poškozena palbou postupujících jednotek US Army a o její obnovu nebyl v dalších desetiletích ze zřejmých důvodů zájem. Roku 1991 byly obnoveny pouti a v současné době probíhají snahy o její postupnou obnovu za spoluúčasti města Bor i českého státu.

 
Graficke pismenko Areál loretánské kaple tvoří čtyři křídla ambitů obklopující obdélné nádvoří v jehož středu stojí samotná budova kaple. Ambity sklenuté valenými klenbami s lunetami se do nádvoří otevírají arkádami na pilířích. Klenby jsou zdobeny bohatými nástěnnými malbami na motivy mariánské legendy, výjevů ze životů světců, evangelistů, proroků či českých patronů. Stěny byly zdobeny deskovými obrazy.
 
Graficke pismenko Kromě hlavní loretánské kaple v nádvoří jsou součástí ambitů drobné kaple Vězení Kristova, P. Marie Čenstochovské a P. Marie Klatovské.
 
Graficke pismenko vlastní loretánská kaple je v duchu tradice jednoduchá obdélná stavba z cihel klenutá valeně.

Text: historie
3.4. 2005 - Zany