Kostel svatého Bartoloměje ve Spořicích

Graficke pismenko Kostel ve Spořicích představuje příklad venkovské opevněné svatyně s výjimečně dochovanými obrannými prvky, zejména s rybníkem, plnícím funkci vodního příkopu. Vysoká, velmi subtilní věž je vložena do jihovýchodního koutu obdélné lodi. Severní stěna věže zároveň tvoří jižní stěnu vítězného oblouku, rozdělujícího loď a presbyterium. Presbyterium bylo původně klenuté, jak dokládá výběh kamenného žebra v jihozápadním koutu prostory. Západní stěna věže se původně otevírala do interiéru lodi obdélným vstupem (dnes zazděným) situovaným v úrovni nedochované boční empory. Postup stavby kostela není dost jednoznačně vysvětlen: obvodové zdivo presbyteria a částečně i lodi pocházejí pravděpodobně již ze 14. století, což dokládá starší profilovaný vstupní portál ve východní části jižní stěny lodi, později zazděný v souvislosti s vestavbou věže. Kostel bezpochyby prošel pozdně gotickou přestavbou, při níž byla do jihovýchodního koutu lodi vložena velmi štíhlá věž. Přestavbu lze podle oken v patrech věže zařadit do počátku 16. století (obdélná, na hraně prostě okosená okna).

 
Graficke pismenko Technickou zajímavostí je údajné využití kazových mlýnských kamenů (žernovů), které se vyráběly v nedalekých, ke Spořicím přifařených Černovicích (původně snad Žernovicích). Založení v neúnosné sprašové zemině vedlo k výraznému vychýlení věže směrem k jihu.

Text: historie
4.1. 2010 - Ivan Grisa, dle Jan Beránek - Petr Macek - Jaroslav Pachner: Terénní průzkum středověké sakrální architektury v okrese Chomutov, Ústecký sborník historický, Muzeum města Ústí nad Labem, 2001