Graficke pismenko Jednopatrová budova radnice byla postavena roku 1792, roku 1839 byla k hlavnímu průčelí přistavěna hranolová věž. Nároží budovy i věže jsou zdobena bosáží fasády členěny římsami, věž lizénami. Místnosti radnice jsou plochostropé, jedinou výjimkou je místnost v prvním patře věže sklenutá jednoduchou klášterní klenbou.

Text: historie
30.8. 2004 - Zany