Černá ovce

Graficke pismenko Dva mladíci z Malšic, Petr a Jan, vydali se o Květné neděli na příběnický hrad hledati skryté poklady. V rozpacích stanuli na pokraji lesa, nevědouce, kudy by se měli dáti. Tu se před nimi objevila černá ovce. Otočila se po nich a pohodila hlavou, jako by jim dávala na srozuměnou, aby ji následovali.

 
Graficke pismenko Zarazili se poněkud a v zádech je zamrazilo, přece si však dodali odvahy a vykročili mlčky za tajemnou černou ovcí. Ovce je dovedla do hradních zřícenin v místa, kde se tměl v zemi vchod do podzemního sklepení.
 
Graficke pismenko Srdnatější Petr vkročil dovnitř a po chvíli se vrátil pro Jana. „Pojď,“ zval ho, „spatříš něco, co jsi dosud v životě neviděl a sotva již asi kdy uhlídáš.“
 
Graficke pismenko Nesměle, třesa se po celém těle, vstoupil Jan do temné chodby a vešel za Petrem do sklepení. V koutě se třpytilo zlato, celá hromada zlatých dukátů. V Janovi se zatajil dech. Petr chtěl dojíti k hromadě, tu však k ní přistoupili dva černě odění muži s lopatami a počali dukáty přehazovati do druhého kouta. V patách za nimi přiběhl veliký černý pes a dával pozor, aby se žádný z dukátů nezakutálel dále od hromady.
 
Graficke pismenko Znovu to zazvonilo, jak se dukáty s lopaty sesypaly, a jeden z nich se rozjel k Petrovi, jenž tu stál zachvácen touhou po bohatství a zkrušen žalostí, že nemůže k pokladu, který se tu třpytí téměř na dosah ruky. Petr se rychle shýbl, chtěl se zmocniti alespoň dukátu, který se k němu valil, avšak černý pes skočil zuřivě proti němu, uchopil peníz do huby a vhodil jej zpátky na hromadu.
 
Graficke pismenko Mladíky posedla hrůza. Vyběhli zděšeně ze sklepení, utíkali ze zříceniny. Tu – kde se vzala, tu se vzala – objevila se opět před nimi černá ovce a vedla je ven z lesa. Na konci jeho pak zase zmizela, jako by ji země pohltila.
 
Graficke pismenko Petr se rozstonal a musel ulehnouti. Když ho třetího dne přijel Jan navštíviti, našel svého druha mrtvého.

Text: pověsti
4.11. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.

tianDe Praha

Útěk krále Václava IV.

Jindřich z Rožmberka, předák Jednoty panské, která zvedla odboj proti králi Václavovi IV., uvěznil zajatého krále na Příběnicích. Doufal, že se nikdo z králových přátel nedoví o místě jeho pobytu, neboť Příběnice ležely v odlehlém koutě země nad osamělou, tichou Lužnicí. Pomalu a nevesele plynuly t…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.

Jak dobyli Táboři Příběnic

Pan Oldřich z Rožmberka, pán na Příběnicích, byl sice také kališníkem, když však viděl, jak moc Tábora roste, jak je zásadami táborů, uváděnými v život, ohrožena moc panská, počal se strachovati o své četné statky. Odpřisáhl se víry podobojí a udeřil na táborskou obec, chtěje hned v jádru zmařiti je…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.

Pecny chleba

Hrad byl již dávno v sutinách, ale stále ještě se z něho ozývaly hlasy a zvuky, jako by byl dále obýván, a z rozvalin stoupal k obloze kouř. Kouřilo se z bývalých pecí, v nichž kdysi pekař pekl chléb pro hradní posádku. I přiblížili se odvážlivci k starým, zborceným pecím, aby se podívali, co tajem…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.

Utonulé jeptišky

Když přitrhli husité k Příběnicům a počali se dráti do hradu, nastal v něm strašlivý zmatek. Děsem byly zachváceny zejména jeptišky, které tu měly svůj klášter, neboť se obávaly, že se na nich budou táboři mstíti za věznění a mučení husitů v příběnické věži. Aby ušly smrti v plamenech, naskákaly vše…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.
Nejstarší dochované, slohově vročitelné architektonické prvky, vytěžené při archeologickém výzkumu započatém v r. 1956 (ale nedokončeném), prokazují vznik hradu v polovině 13. století. V písemných pramenech se uvádějí první majitelé hradu, zemský komorník Vítek z Prčic r. 1243 a jeho bratr Vok, míst…
historie - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu