Černá ovce

Graficke pismenko Dva mladíci z Malšic, Petr a Jan, vydali se o Květné neděli na příběnický hrad hledati skryté poklady. V rozpacích stanuli na pokraji lesa, nevědouce, kudy by se měli dáti. Tu se před nimi objevila černá ovce. Otočila se po nich a pohodila hlavou, jako by jim dávala na srozuměnou, aby ji následovali.

 
Graficke pismenko Zarazili se poněkud a v zádech je zamrazilo, přece si však dodali odvahy a vykročili mlčky za tajemnou černou ovcí. Ovce je dovedla do hradních zřícenin v místa, kde se tměl v zemi vchod do podzemního sklepení.
 
Graficke pismenko Srdnatější Petr vkročil dovnitř a po chvíli se vrátil pro Jana. „Pojď,“ zval ho, „spatříš něco, co jsi dosud v životě neviděl a sotva již asi kdy uhlídáš.“
 
Graficke pismenko Nesměle, třesa se po celém těle, vstoupil Jan do temné chodby a vešel za Petrem do sklepení. V koutě se třpytilo zlato, celá hromada zlatých dukátů. V Janovi se zatajil dech. Petr chtěl dojíti k hromadě, tu však k ní přistoupili dva černě odění muži s lopatami a počali dukáty přehazovati do druhého kouta. V patách za nimi přiběhl veliký černý pes a dával pozor, aby se žádný z dukátů nezakutálel dále od hromady.
 
Graficke pismenko Znovu to zazvonilo, jak se dukáty s lopaty sesypaly, a jeden z nich se rozjel k Petrovi, jenž tu stál zachvácen touhou po bohatství a zkrušen žalostí, že nemůže k pokladu, který se tu třpytí téměř na dosah ruky. Petr se rychle shýbl, chtěl se zmocniti alespoň dukátu, který se k němu valil, avšak černý pes skočil zuřivě proti němu, uchopil peníz do huby a vhodil jej zpátky na hromadu.
 
Graficke pismenko Mladíky posedla hrůza. Vyběhli zděšeně ze sklepení, utíkali ze zříceniny. Tu – kde se vzala, tu se vzala – objevila se opět před nimi černá ovce a vedla je ven z lesa. Na konci jeho pak zase zmizela, jako by ji země pohltila.
 
Graficke pismenko Petr se rozstonal a musel ulehnouti. Když ho třetího dne přijel Jan navštíviti, našel svého druha mrtvého.

Text: pověsti
4.11. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.