Utonulé jeptišky

Graficke pismenko Když přitrhli husité k Příběnicům a počali se dráti do hradu, nastal v něm strašlivý zmatek. Děsem byly zachváceny zejména jeptišky, které tu měly svůj klášter, neboť se obávaly, že se na nich budou táboři mstíti za věznění a mučení husitů v příběnické věži. Aby ušly smrti v plamenech, naskákaly všecky se skály do Lužnice.

 
Graficke pismenko Utonuly ve vlnách řeky, avšak nedošly věčného odpočinku. V době, kdy byla sloužena mše v kostele, vycházely v průvodu z hlubiny řeky, vystoupily na hrad, obešly jej, modlíce se přitom litanie, a zase sestoupily na dno řeky…Voda se před nimi rozestoupila, takže kráčely po dně suchou nohou jako po cestě. Z vody bylo nadále slyšeti jejich modlitby a nábožné písně.
 
Graficke pismenko Zvláště truchlivý byl průvod jeptišek ve výroční den jejich společné, dobrovolné smrti. Tu kráčely hradem se svícemi v ruce, vystouply na skálu, s které se kdysi vrhly do řeky, plakaly tam a kvílely, až to proniklo ledvím všech, kdož dleli poblíže hradu a přihlíželi jejich průvodu.

Text: pověsti
4.11. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.