Pecny chleba

Graficke pismenko Hrad byl již dávno v sutinách, ale stále ještě se z něho ozývaly hlasy a zvuky, jako by byl dále obýván, a z rozvalin stoupal k obloze kouř. Kouřilo se z bývalých pecí, v nichž kdysi pekař pekl chléb pro hradní posádku.

 
Graficke pismenko I přiblížili se odvážlivci k starým, zborceným pecím, aby se podívali, co tajemného se uvnitř děje. Spatřili v pecích oheň a vedle ohně na prkně řady pecnů chleba. Ty, které se ještě pekly, vydávaly příjemnou vůni, až se zvědavcům sbíhaly na jazyku sliny.
 
Graficke pismenko Slyšel o tom pastýř Hrabák, vypravil se do hradu, aby si odtud přinesl pecen čerstvého, vonného chleba.
 
Graficke pismenko Bylo právě poledne, když vkročil do hradu. A když ve vsi zazvonili polední klekání, stál před samou pecí. Vítr, který vál lesem, srážel dým k zemi. S dýmem se mísila vůně pečiva. Pastýřovi se rozšířilo chřípí, jazyk v ústech chtivě zamlaskal. Přistoupil blíže k peci, chtěl sáhnouti po pecnu, který se právě vyvalil z pece a položil se pěkně na prkno. V tu chvíli zařinčel řetěz a z pozadí pece se na něho vyřítil ohromný černý pes. Zasvítil na něho očima, zaklapal tesáky, za nimiž zářil žhavý jazyk.
 
Graficke pismenko Pastýř se lekl, pelášil jako zajíc z hradu. Polomrtvý doběhl domů, nemohl ze sebe vypraviti slova. Teprve druhého dne vypravoval, co se mu zjevilo v hradě. Od té doby se tam již nikdy neodvážil vkročiti.

Text: pověsti
4.11. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.

tianDe Praha

Útěk krále Václava IV.

Jindřich z Rožmberka, předák Jednoty panské, která zvedla odboj proti králi Václavovi IV., uvěznil zajatého krále na Příběnicích. Doufal, že se nikdo z králových přátel nedoví o místě jeho pobytu, neboť Příběnice ležely v odlehlém koutě země nad osamělou, tichou Lužnicí. Pomalu a nevesele plynuly t…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.

Jak dobyli Táboři Příběnic

Pan Oldřich z Rožmberka, pán na Příběnicích, byl sice také kališníkem, když však viděl, jak moc Tábora roste, jak je zásadami táborů, uváděnými v život, ohrožena moc panská, počal se strachovati o své četné statky. Odpřisáhl se víry podobojí a udeřil na táborskou obec, chtěje hned v jádru zmařiti je…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.

Utonulé jeptišky

Když přitrhli husité k Příběnicům a počali se dráti do hradu, nastal v něm strašlivý zmatek. Děsem byly zachváceny zejména jeptišky, které tu měly svůj klášter, neboť se obávaly, že se na nich budou táboři mstíti za věznění a mučení husitů v příběnické věži. Aby ušly smrti v plamenech, naskákaly vše…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.

Černá ovce

Dva mladíci z Malšic, Petr a Jan, vydali se o Květné neděli na příběnický hrad hledati skryté poklady. V rozpacích stanuli na pokraji lesa, nevědouce, kudy by se měli dáti. Tu se před nimi objevila černá ovce. Otočila se po nich a pohodila hlavou, jako by jim dávala na srozuměnou, aby ji následovali…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.
Nejstarší dochované, slohově vročitelné architektonické prvky, vytěžené při archeologickém výzkumu započatém v r. 1956 (ale nedokončeném), prokazují vznik hradu v polovině 13. století. V písemných pramenech se uvádějí první majitelé hradu, zemský komorník Vítek z Prčic r. 1243 a jeho bratr Vok, míst…
historie - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu