Pecny chleba

Graficke pismenko Hrad byl již dávno v sutinách, ale stále ještě se z něho ozývaly hlasy a zvuky, jako by byl dále obýván, a z rozvalin stoupal k obloze kouř. Kouřilo se z bývalých pecí, v nichž kdysi pekař pekl chléb pro hradní posádku.

 
Graficke pismenko I přiblížili se odvážlivci k starým, zborceným pecím, aby se podívali, co tajemného se uvnitř děje. Spatřili v pecích oheň a vedle ohně na prkně řady pecnů chleba. Ty, které se ještě pekly, vydávaly příjemnou vůni, až se zvědavcům sbíhaly na jazyku sliny.
 
Graficke pismenko Slyšel o tom pastýř Hrabák, vypravil se do hradu, aby si odtud přinesl pecen čerstvého, vonného chleba.
 
Graficke pismenko Bylo právě poledne, když vkročil do hradu. A když ve vsi zazvonili polední klekání, stál před samou pecí. Vítr, který vál lesem, srážel dým k zemi. S dýmem se mísila vůně pečiva. Pastýřovi se rozšířilo chřípí, jazyk v ústech chtivě zamlaskal. Přistoupil blíže k peci, chtěl sáhnouti po pecnu, který se právě vyvalil z pece a položil se pěkně na prkno. V tu chvíli zařinčel řetěz a z pozadí pece se na něho vyřítil ohromný černý pes. Zasvítil na něho očima, zaklapal tesáky, za nimiž zářil žhavý jazyk.
 
Graficke pismenko Pastýř se lekl, pelášil jako zajíc z hradu. Polomrtvý doběhl domů, nemohl ze sebe vypraviti slova. Teprve druhého dne vypravoval, co se mu zjevilo v hradě. Od té doby se tam již nikdy neodvážil vkročiti.

Text: pověsti
4.11. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.


OOO