Moje místa 0

Útěk krále Václava IV.

Graficke pismenko Jindřich z Rožmberka, předák Jednoty panské, která zvedla odboj proti králi Václavovi IV., uvěznil zajatého krále na Příběnicích. Doufal, že se nikdo z králových přátel nedoví o místě jeho pobytu, neboť Příběnice ležely v odlehlém koutě země nad osamělou, tichou Lužnicí.

 
Graficke pismenko Pomalu a nevesele plynuly tu v odloučenosti od světa dni králi, zvyklému na veselou společnost, na hlučné hodokvasy, žerty a šprýmy. Jen okno v jeho vězení ho spojovalo nyní s  volným, ztraceným světem. Jím pohlížel toužebně na protější stráně a na hladinu řeky, plynoucí pod hradem, koje se bláhovou nadějí, že se tu jednoho dne objeví jeho přátelé s početným vojskem, aby ho vyprostili z nedůstojného, nectného zajetí.
 
Graficke pismenko Jednoho dne spatřil dole pod skálou rybáře, který plul zvolna na své loďce po řece a vzhlížel vzhůru k hradu. Zamával na něho, aby se zastavil a přijel blíže k skále. Když tak rybář učinil, shodil mu dolů peníz a požádal ho, aby mu opatřil papír a kus olůvka (tužky), že je mu toho velmi zapotřebí.
 
Graficke pismenko Rybář přikývl, ze porozuměl, a večer přivezl, oč ho král požádal. Přibalil k papíru a olůvku kámen, vhodil jej králi do okna. „Počkej si na mou zprávu,“ zavolal na něho vězeň a počal hned psáti list. Dokončiv jej, spustil jej po motouzu do rybářovy lodice. – Jsem král Václav IV. – četl užaslý rybář – neprávem vězněný na tomto hradě. Přijeď zítra v noci, přivez s sebou provaz, jejž bych mohl k sobě vytáhnout a spustit se po něm do tvé loďky. Pomůžeš-li králi na svobodu, bude tvoje odměna královská.
 
Graficke pismenko Rybář vyhověl králově prosbě a dopomohl mu k šťastnému útěku. Darmo prohledali příběničtí zbrojnoši každý kout v hradě, marně prolezli stráně nad Lužnicí. Král zmizel tajemně, jako by ho byli odnesli ptáci na křídlech.
 
Graficke pismenko Skryt v lesích v uhlířově chatě čekal na příchod vojska a svých přátel, jimž poslal zprávu o svém útěku. A když se konečně pomoc dostavila, tu dříve, než-li se dal na cestu ku Praze, udeřil na hrad Příběnice, který mu způsobil tolik hořkosti a zármutku, dobyl ho a pobořil jej do základů.

Text: pověsti
4.11. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.

tianDe Praha

Jak dobyli Táboři Příběnic

Pan Oldřich z Rožmberka, pán na Příběnicích, byl sice také kališníkem, když však viděl, jak moc Tábora roste, jak je zásadami táborů, uváděnými v život, ohrožena moc panská, počal se strachovati o své četné statky. Odpřisáhl se víry podobojí a udeřil na táborskou obec, chtěje hned v jádru zmařiti je…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.

Pecny chleba

Hrad byl již dávno v sutinách, ale stále ještě se z něho ozývaly hlasy a zvuky, jako by byl dále obýván, a z rozvalin stoupal k obloze kouř. Kouřilo se z bývalých pecí, v nichž kdysi pekař pekl chléb pro hradní posádku. I přiblížili se odvážlivci k starým, zborceným pecím, aby se podívali, co tajem…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.

Utonulé jeptišky

Když přitrhli husité k Příběnicům a počali se dráti do hradu, nastal v něm strašlivý zmatek. Děsem byly zachváceny zejména jeptišky, které tu měly svůj klášter, neboť se obávaly, že se na nich budou táboři mstíti za věznění a mučení husitů v příběnické věži. Aby ušly smrti v plamenech, naskákaly vše…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.

Černá ovce

Dva mladíci z Malšic, Petr a Jan, vydali se o Květné neděli na příběnický hrad hledati skryté poklady. V rozpacích stanuli na pokraji lesa, nevědouce, kudy by se měli dáti. Tu se před nimi objevila černá ovce. Otočila se po nich a pohodila hlavou, jako by jim dávala na srozuměnou, aby ji následovali…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.
Nejstarší dochované, slohově vročitelné architektonické prvky, vytěžené při archeologickém výzkumu započatém v r. 1956 (ale nedokončeném), prokazují vznik hradu v polovině 13. století. V písemných pramenech se uvádějí první majitelé hradu, zemský komorník Vítek z Prčic r. 1243 a jeho bratr Vok, míst…
historie - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu