Útěk krále Václava IV.

Graficke pismenko Jindřich z Rožmberka, předák Jednoty panské, která zvedla odboj proti králi Václavovi IV., uvěznil zajatého krále na Příběnicích. Doufal, že se nikdo z králových přátel nedoví o místě jeho pobytu, neboť Příběnice ležely v odlehlém koutě země nad osamělou, tichou Lužnicí.

 
Graficke pismenko Pomalu a nevesele plynuly tu v odloučenosti od světa dni králi, zvyklému na veselou společnost, na hlučné hodokvasy, žerty a šprýmy. Jen okno v jeho vězení ho spojovalo nyní s volným, ztraceným světem. Jím pohlížel toužebně na protější stráně a na hladinu řeky, plynoucí pod hradem, koje se bláhovou nadějí, že se tu jednoho dne objeví jeho přátelé s početným vojskem, aby ho vyprostili z nedůstojného, nectného zajetí.
 
Graficke pismenko Jednoho dne spatřil dole pod skálou rybáře, který plul zvolna na své loďce po řece a vzhlížel vzhůru k hradu. Zamával na něho, aby se zastavil a přijel blíže k skále. Když tak rybář učinil, shodil mu dolů peníz a požádal ho, aby mu opatřil papír a kus olůvka (tužky), že je mu toho velmi zapotřebí.
 
Graficke pismenko Rybář přikývl, ze porozuměl, a večer přivezl, oč ho král požádal. Přibalil k papíru a olůvku kámen, vhodil jej králi do okna. „Počkej si na mou zprávu,“ zavolal na něho vězeň a počal hned psáti list. Dokončiv jej, spustil jej po motouzu do rybářovy lodice. – Jsem král Václav IV. – četl užaslý rybář – neprávem vězněný na tomto hradě. Přijeď zítra v noci, přivez s sebou provaz, jejž bych mohl k sobě vytáhnout a spustit se po něm do tvé loďky. Pomůžeš-li králi na svobodu, bude tvoje odměna královská.
 
Graficke pismenko Rybář vyhověl králově prosbě a dopomohl mu k šťastnému útěku. Darmo prohledali příběničtí zbrojnoši každý kout v hradě, marně prolezli stráně nad Lužnicí. Král zmizel tajemně, jako by ho byli odnesli ptáci na křídlech.
 
Graficke pismenko Skryt v lesích v uhlířově chatě čekal na příchod vojska a svých přátel, jimž poslal zprávu o svém útěku. A když se konečně pomoc dostavila, tu dříve, než-li se dal na cestu ku Praze, udeřil na hrad Příběnice, který mu způsobil tolik hořkosti a zármutku, dobyl ho a pobořil jej do základů.

Text: pověsti
4.11. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.