Graficke pismenko Historie počátků frýdlantského kostela sv. Bartoloměje není doposud zcela jasná. Dle nejstarších pověstí stál původní frýdlantský kostel v místní části Kamenec, v místě, kde se dnes nachází kaple z roku 1818. Byl podle všeho dřevěný a zasvěcený sv. Matoušovi. Neví se, kdy byl založen. Existuje pouze písemná zpráva, která cituje, že při velké povodni v roce 1708 byl tento kostelík zpustošen.

 
Graficke pismenko Datum 1580, o které se mnohá literatura opírá je také velmi nejasné. 17. 11. 1580 byl ve Frýdlantě vystavěn dřevěný kostel, ve kterém místecký farář čtyřikrát ročně sloužil bohoslužby, avšak není jisté, o který kostel se jednalo. Jedna literatura uvádí, že jde o předchůdce současného kostela, dřevěný kostel sv. Bartoloměje, jiná literatura mluví o tom, že se jistě jednalo o kostelík sv. Matouše právě na Kamenci.
 
Graficke pismenko Jistotou je však skutečnost, že současný kamenný kostel sv. Bartoloměje byl postaven někdy mezi léty 1665 až 1690. V roce 1665 byla nákladem několika přifařených obcí vystavěna ve Frýdlantě budova fary. Je možné, že již tehdy se začalo se stavbou i samotného kostela (nevyhovoval-li však tehdy ještě kostel dřevěný), což by však znamenalo, že nějakou dobu souběžně ve Frýdlantě existovaly kostely dva. Další, velmi pravděpodobné, je datum 1680. Tehdy do Frýdlantu a okolí vpadli uherští povstalci (kuruci), kteří městečko i se železárnama zcela vyplenili. Právě tehdy mohl být silně poškozen dřevěný kostelík sv. Bartoloměje na místě současném, což vyvolalo potřebu vystavět kostel nový, avšak z pevného materiálu. Jisté je, že v roce 1690 byla k novému kostelu přistavěna věž. V 1. polovině 18. století byla zaklenuta hlavní loď a přistavěno nové kněžiště s bočními stavbami. Kostel byl dále upravován po požárech v letech 1886 a 1906. V roce 1916 byly zrekvírovány kostelní zvony.

Text: historie
8.3. 2006 - Jan P. Štěpánek, Frýdlantský uličník (M. Oliva, Frenštát p. R. 2000), Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča, Libri, Praha 1997)


OOO