Komplex kapucínského kláštera s kostelem sv. Vavřince, loretánskou kaplí s ambitem a kaplí Svatých schodů na západním okraji rumburského starého města. Ve správě řádu od konce 17. století do roku 1950. V klášteře dnes knihovna, loreta přístupná.
Hlavní obrázek místa
Loretánská kaple
© Lenka Martinková 08/2004
Graficke pismenko Rumburská Loreta se nachází v centru města.Loreta je kopií svého italského originálu a je nejen nejsevernější Loretou v Čechách, ale i v Evropě. Rumburská Loreta patří do komplexu několika staveb, kolem Lorety byly postaveny ambity s křížovou cestou. V ambitech loretánské kaple sídlí turisticko-informační středisko a jeho pracovníci Vám rádi poskytnou další informace o městě Rumburku.
30.8. 2004

  historie

  Historie místa
  Loretánská kaple se nachází v areálu kapucínského klášteru, který byl postaven v letech 1683-1690. Kníže Anton Florian Lichtenstein nechal zhotovit kopii sošky Panny Marie, za svého působení, jako císařský velvyslanec, na papežském dvoře v Římě. Papež Inocenc XI tuto kopii slavnostně posvětil a nechal ji po dobu 8 dnů vystavit na místě originálu ve Svaté chýši v Lorettu. Kníže nechal pořídit přesný nárys Svaté chýše a po dokončení klášteru s

  Poutní místa v českém Nizozemí od Gitty Rummlerové, 20.10. 2004
  Kapucínský klášter s kostelem svatého Vavřince a loretou v Rumburku
  Záměr uvést kapucíny do Rumburka vtělil do své závěti roku 1667 majitel zdejšího panství František Eusebius z Pöttingenu. Závazek přešel prodejem panství čtyři roky nato na Liechtensteiny. Stavba kláštera proběhla v letech 1683–86 v typických jednoduchých formách, pro řád obvyklých. Anton Florian von Liechtenstein působil jako císařský vyslanec u papežského dvora. Roku 1691 navštívil italské Loreto, kde se nachází údajná pravá svatá chýše, tedy

  Ivan Grisa, dle Vlček - Sommer - Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, Libri 1997 a informací v ambitech lorety, 31.1. 2010
  Svatá chýše v Loretě
  Svatá chýše (Santa Casa) je označení pro údajný dům Panny Marie v Nazaretu v Palestině, který byl podle legendy na konci 13. století přenesen anděly z Nazaretu do Itálie, kde nyní stojí v bazilice v obci Loreto. Archeologické průzkumy potvrdily, že část zdiva je skutečně totožná s uvažovaným Mariiným domkem; pravděpodobně ho však nechal ve 13. stol. převézt do Itálie papež. Svatá chýše se brzy po smrti Panny Marie stala uctívanou relikvií; byla

  http://cs.wikipedia.org, 2.8. 2012

  pověsti

  Loretánská legenda
  Loretánská legenda vypráví, že Svatá chýše (ve které bylo Panně Marii archandělem Gabrielem zvěstováno, že se stane Matkou Boží) byla nejprve přenesena anděly do Tersata v Dalmácii, následně byla přenesena na druhou stranu Jaderského moře do lesíka nedaleko italské Ancony a nakonec na cestu vedoucí do městečka Recanati.
  http://cs.wikipedia.org, 2.8. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Děčín  (DC)
  Rumburk