Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme .... Vložit nový komentář

Oprava hradu Prostiboř

29.1.2013 17:25 Fus
Mohu tímto jen poděkovat všem, kteří investují nemalé peníze do záchrany této středověké památky. Nám - trampům v letech 1967 a 1968 nechyběly ruc a tehdy ani síla, jen ty peníze nějak nebyly. A proto dnes jen mohu držet palce - ať se to povede.

...

24.5.2008 18:26 anonym
na Prostiboři jsem byla nedávno a už tam je kousek střechy,opravený most,za návštěvu určitě stojí i židovský hřbitov u Telic,jsou to asi2 km od Prostiboře

Prostiboř a trampové

24.6.2007 22:57 Petr Náhlík - Vokoun, Plzeň
Trampský klub Tulák v Plzni
Trampský klub vznikl při redakci stejnojmenného časopisu v létě ´67. Vzhledem k tomu, že na sleziny v Dominiku chodila řada samotářů či trampů z osad, které se rozpadaly, snažila se redakce Tuláka vytvořit volné sdružení, v jehož rámci by se kamarádi měli možnost snáze kontaktovat navzájem a domlouvat se na vandr. Navíc redakci chodilo v sezóně spousta zvadel a nemohla všechny akce navštívit, a tak chtěla, aby kamarádi z klubu jezdili na některé potlachy a akce místo ní, navazovali kontakty a psali zprávy pro časopis.
Klub měl i jeden velice ambiciózní projekt – po vzoru severočeských trampů, kteří si pronajali a opravovali hrad Helfenburk u Úštěka, sehnat podobný objekt v západních Čechách. Po jednání se Státní památkovou péčí získal klub „papíry“ na tvrz Kopec u Prostiboře na liduprázdném Tachovsku. Šlo o zámeček, obydlený do roku ´48, a postavený na základech gotické tvrze. Domluva s památkáři byla jednoduchá – trampové dají práci, památkáři cca 1,3 milionu na materiál. (Víc neměli).
Přestože zámeček byl neobydlen pouze 20 let, byl již v dezolátním stavu. Šindelová střecha byla místy děravá, na konci jednoho křídla zřícená, tomu odpovídal stav krovu a v některých místnostech prvního patra i podlah. Jedno léto zabralo odstranění vegetace z nádvoří, kde byla neprostupná džungle. Mezitím probíhala jednání s památkáři o tom, co a jak se bude opravovat. Přestože Karel Růžička - Lišák, který byl civilním povoláním zásobovač, navrhoval poměrně optimální a cenově dostupná řešení, památkáři stále trvali na „původních materiálech“ a uvedení do původního stavu a odmítali rozumné argumenty, že nikdo není v podmínkách „reálného“ socialismu schopen např. nařezat trámy takových délek a průřezů, jaké požadují a že jen materiál nutný na šindelovou střechu stojí víc, než na kolik mají památkáři peníze. Nakonec jednání ustrnula na mrtvém bodě a práce se zastavily. Nicméně klub Tulák používal Prostiboř i nadále jako základnu a mimo jiné tam uspořádal v roku ´68 i potlach. Členská základna klubu Tulák se v té době pohybovala mezi šedesáti až stodvaceti kamarády.
S nástupem normalizace "přituhlo", severočeské trampy vyhodili z Helfenburku, a tak se i Klub Tulák přestal angažovat ohledně Prostiboře, i když tam jeho členové jezdili na vandry i nadále. Klub se později rozštěpil na dva názorové proudy a skončil v podstatě se zánikem časopisu. Zámeček Prostiboř dopadl podstatně hůř, ještě počátkem 80. let se v něm sice dalo „za sucha“ přespat – v jeho záchraně se tehdy angažoval ing. arch. Vladimír Švábek – Max z brdské T.O. 40.míle – dnes je z něho ruina, kterou získal privátní vlastník a snaží se zachránit to co z něj zbylo. (Poznámka k Helfenburku – když jsem tam byl v říjnu 2005 na vandru, zjistil, jsem, že jej mají v pronájmu od obce Úštěk opět ti trampové, co se pustili do jeho záchrany před 40 lety!)

(tento úryvek je z nekrologu za Karla Růžičku - Lišáka)

26.7.2006 00:00
V každém případě se díky firmě Pegisan snad začalo na Prostiboři blýskat na lepší časy. Loni v létě byl už opraven most a čelní fasáda, navíc se začaly dělat střechy, tak doufejme, že to tak půjde dál a ještě není na záchranu hradu pozdě.

19.1.2006 00:00
Za devastaci Kopce jsou především zodpovědní místní lidé, kteří tam rozkradli, co se jen dalo. Ohřáli si dřevem zadky, opravili domky a nyní řvou z blízkých vesnic, že je třeba hrad opravit a zachránit.(Fugas)

5.10.2005 00:00
Velká škoda v 80.letech jsem tam jezdil na tábor,který byl nedaleko,to tam byla ještě střecha,ale vstup zakázán,nyní chodíme kolem na čundry do udolí úhlavky a vždy když to vidím nakopal bych památkáře do ...velká opravdu velká škoda...krysáček stříbro

5.10.2005 00:00
a víš jistě, že za to můžou památkáři? Co třeba ten, komu objekt patřil v posledním půlstoletí?

5.10.2005 00:00
No já jsem tak trošku reagoval na článek uvedený níže,na druhou stranu jsem pracoval u pam.ústavu skoro 2 roky tak trochu vím jak to tam chodí,ale to nebudu dále komentovat,já jen že je to strašná škoda....

21.5.2003 00:00
Bohužel na této stavbě je vidět "skvělý" přístup památkářů. Když se v sedmdesátých nebo osmdesátých letech chtěla jedna trampská osada o Prostiboř starat a měli domluvené, že na ní dají plechovou střechu, tak to památkáři zakázali, že to není původní. Po revoluci se Prostiboř dostala do majetku jedné firmy, která stihla pouze odstranit zbytky střechy a zkrachovat. A Prostiboř se zatím dál vesele nebo spíš smutně rozpadá...

17.3.2003 00:00
Bohužel je tato zřícenina nepřístupná veřejnosti – důvodem je patrně její stav, narušená statika a velké nebezpečí pro případné návštěvníky.