Graficke pismenko Jedním z nestarších konventů na území střední Evropy, jehož hlavní náplní byla léčba nemocných, je valtický konvent Milosrdných bratří. Do Valtic příslušníky konventu přivedl Karel I. z Lichtenštejna (1569 – 1627), který byl v té době „hlavou rodu“.

 
Graficke pismenko V roce 1605 přišel do Valtic řádový kněz a lékař P. Jan Baptista Savonantius de Cassinetti (spíše známý pod jménem Jan Křtitel Cassinetti ) s několika členy řádu a získali do správy kapli sv. Barbory se špitálem. Jejich začátky nebyly lehké a až ve 2. polovině 17. stol. došlo k výstavbě nových objektů. Základní kámen nových budov konventu byl položen roku 1662 a po dokončení stavby byla zbořena kaple sv. Barbory a na jejím místě byla roku 1668 zahájena stavba kostela sv. Augustina, ke kterému byly roku 1673 přistavěny kostelní věže. Při přestavbě o dvě stě let později byly věže výrazně zvýšeny.
 
Graficke pismenko V letech 1890 až 1892 došlo k rozsáhlé přestavbě celého komplexu konventu a nemocnice. Prakticky v původní podobě zůstal zachován jen kostel, patrová nádvorní chodba, západní křídlo konventu a část severního křídla.

Text: historie
6.7. 2005 -


OOO