Zámecký areál je rekonstruován a od r. 2014 je příležitostně přístupný při akcích obce.

Graficke pismenko V r. 2010 byl zámecký areál odkoupen obcí od posledních majitelů za vydatné podpory památkářů a spol. ČEZ JETE, která rovněž přislíbila finanční pomoc při rekonstrukci zámeckého objektu. Hned v tomto roce byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce střech a dány do provozu hodiny v trojúhelníkovém štítu vstupního průčelí zámku.

 
Graficke pismenko V r. 2011 byly zrekonstruovány střechy stodoly, v r. 2013 další hospodářské budovy. V r. 2014 byla zrekonstruována střecha jižního zámeckého traktu (patrová sýpka) a na něj navazující křídlo (bývalé sídlo šafáře). Dále byly opraveny fasády hlavního zámeckého křídla a přilehlých budov prvního nádvoří. V tomto roce byl na zámku i "Den otevřených dveří" (v bývalých reprezentačních místnostech byla výstavka, která byla zaměřena na historii a současnost obce) v rámci "Dříteňské pouťové slavnosti", pořádané na prvním zámeckém nádvoří. Tato akce se od té doby pořádá každý rok.
 
Graficke pismenko V r. 2016 byla provedena rekonstrukce zámeckého 1. nádvoří za finančního přispění ČEZ JETE (500.000,- Kč), včetně kašny.
 
Graficke pismenko Zámek byl v tomto roce mimo zmiňovaný "Den otevřených dveří" i 26.11. znovu otevřen a ožil předvánoční atmosférou.
 
Graficke pismenko Podle starosty obce pana Josefa Kudrleho bude zámek sloužit pro potřeby obce, což do této chvíle vše nasvědčuje.
 
Graficke pismenko Na jaře r. 2017 obec uvedla do užívání novou obřadní síň na zámku. 7.7. zde byly oddáni první snoubenci. Obřadní síň bude sloužit i kulturním slavnostem. Na vybudování má velkou zásluhu nadace ČEZ, která přispěla částkou 250.000,- Kč. Za tyto prostředky bylo nakoupeno a instalováno osvětlení, nakoupen zámecký nábytek, koberce a dále obnovena podlaha. Celá rekonstrukce stála 400.000,- Kč, kde dofinancování proběhlo z rozpočtu obce.

Text: historie
15.2. 2017 - zdroj: Zpravodaje obce Dříteň, Jaroslav Špiroch


OOO