Zřícenina hradu. Připomínaný prvně r. 1312, založen Bavory ze Strakonic. Směnou za Vitějovice přešel do rukou příbuzných vladyků, kteří se po něm psali. Po r. 1423 se stal maj. Rožmberků, kteří ho r. 1434 nechali zbořit (hrozba opevnění husity).
Hlavní obrázek místa
© PETR HAVLÍK 08/2005
Zříceniny hradu Pořešína je možné nalézt asi 4 km od Kaplic po modré turistické, která meandruje současně s Malší v krásné lesnaté krajině.
28.5. 2002

  historie

  POŘEŠÍN HRAD.
  Asi půl druhé hodiny severně od Kaplic spatřuje se největší ssutina v tom okolí, zřícenina hradu Pořešína. Od štace Kaplické jde se k ní po vlnovité hornatině na vsi Rozpoutí a Pořešín Velký. Mnoho paloukův, pole, sem tam malá vesnička neb samota, stranou neb před námi borky a v pozadí vysoké hory, toť ráz této krajiny. Scházejíce k této vsi dychtíme již z daleka uviděti starý hrad, ale třeba projíti celou vesnicí i kousek za ní, nežli první zdi

  August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého (kn.3), 24.8. 2002
  Hrad Pořešín stával na skalnatém ostrohu nad řekou Malší, kde jsou dosud patrné trojí příkopy, které dělily opevněné místo na dvě předhradí a vlastní hrad. V jeho severní obvodové hradbě stávala u vstupní brány čtverhranná věž a naproti ní, při jižní bráně, palác, z něhož se dochovaly jen zbytky zdiva a zlomek gotického portálu. Hrad založil na počátku 14. století nejspíše Bavor III. ze Strakonic. Před rokem 1312 byl na hradě purkrabím Jan z

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986, 10.6. 2003

  pověsti

  Osudy hradu.
  Na řece Malši hustě se rozkládali statky, které držel mocný rod Bavořicův erbu střely; nebo kromě Strakonských, kteří tu největší statky měli, seděli tu Boršovští, Srdovští či Újezdští, Pořičtí a Komařičtí. Jeden z pánův Strakonických, a to, jak se víře podobá, Bavor III. ze Strakonic založil hrad při Velkém Pořešíně. Na novém hradě byl purkrabí Jan ze Vracova; když pak r. 1312 z toho úřadu odstoupil, prodal mu Bavor vsi Vynězdo a Sviníhlavu za

  August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého (kn.3), 24.8. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Kaplice