Krytý dřevěný most v Radošově

Graficke pismenko Původně zde sloužil k přechodu Ohře pouze brod, odtud německá forma názvu obce Radisfort, Radovanův brod. 1. listopadu 1310 zde přešel přes Ohři na svém tažení na Prahu král Jan Lucemburský. 16. dubna 1364 udělil císař Karel IV. městu Ostrovu privilegium ke stavbě mostu a vybírání cla. Roku 1366 pak přikázal kupcům jedoucím do Prahy používat právě tuto cestu.

 
Graficke pismenko Most byl nepochybně postaven celý ze dřeva a musel být neustále opravován, vyhořet měl v roce 1567, roku 1639 jej měli strhnout švédové, 1628 jej měla poškodit velká voda. Znovu měl být obnoven údajně ještě roce 1709 a 1731. Z rozpočtu této poslední obnovy je patrné, že se jednalo o dřevěnou sroubenou konstrukci. V roce 1742 byl most spálen francouzským vojskem, za dva roky byl ale opět obnoven. Roku 1753 musel být znovu postaven, přičemž nábřežní pilíře byly vyzděny z lomového kamene, ale ostatní konstrukce, včetně návodních pilířů byly opět dřevěné. Poté co byl most poškozen ledy v roce 1768 byly i oba návodní pilíře postaveny z kamene, horní dřevěná konstrukce, včetně střechy zachována. Roku 1783 byl most opět opravován, horní dřevěná část zůstala bez zastřešení. Za napoleonských válek byla půlka mostu rozebrána, po pominutí nebezpečí byl most opraven včetně nového zastřešení. V tomto stavu se most dochoval až do druhé poloviny 20. století.
 
Graficke pismenko V letech 1979-1980 proběhla celková rekonstrukce mostu. Až dne 18. července 1986, za dosud nevyjasněných okolností, dřevěná konstrukce mostu zcela shořela, zůstaly pouze kamenné pilíře. V roce 2001 začala dlouho připravovaná nová obnova mostu dle dochované historické dokumentace. V roce 2003 byla rekonstrukce dřevěného krytého mostu přes řeku Ohři dokončena a most byl dne 30. září 2003 slavnostně uveden do provozu.

Text: historie
18.7. 2004 - informační tabule u mostu