Graficke pismenko Poutní hřbitovní kostel sv. Michaela byl postaven ve 13. století. Jako doba jeho vzniku je většinou uváděn rok 1238, podle P. V. Grmely je však tento závěr nesprávný (středověké falsum) a kostel byl postaven až koncem 13. stol. Raně gotický kamenný kostel s románskými prvky je obklopen hřbitovem, ohraničeným kamennou zdí, v jihovýchodním rohu je vysunutá márnice. Kostel jako filiální spadá do farnosti Bystřice nad Pernštejnem.

 
Graficke pismenko Název „Kostel u  sedmi borů“, objevující se v bystřických matrikách vychází z toho, že kostel dříve obklopovala řada borovic. Poslední z prastarých stromů zlámala vichřice r. 1976.
 
Graficke pismenko Kostel s obdélnou lodí je spojen s téměř čtvercovým presbytářem triumfálním obloukem. Sakristie byla přistavěna dodatečně r. 1783, kdy bylo přistavěno horní patro věže (stavbě předcházela nižší zvonice s dřevěným patrem / 16. stol.).
 
Graficke pismenko V interiéru kostela je kamenná křtitelnice z nedvědického mramoru kalichového tvaru z pol. 13. stol. a kamenný oltář. R. 1949 byla odhalena fresková výmalba z období 2. pol. 14. stol. Fresky byly v 16. stol. zabíleny a přemalovány prostými ornamentálními ozdobami. V 16. stol. prošel kostel přestavbou. V 17. stol. v obd. baroka byly zdi „pekováním“ upraveny pro barokní omítku. Fresky v presbytáři byly restaurovány v l. 1949 a 1967, malby v lodi kostela nebyly pro velké poškození odkrývány.
 
Graficke pismenko Dochované malby zobrazují výjevy ze života a zmrtvýchstání Ježíše Krista a postavy svatých vč. patrona kostela sv. Michaela Archanděla.
 
Graficke pismenko Věž kostela nese dva zvony z let 1500 a 1535. V pol. 19. stol. byla věž nadstavěna novorománskou atikou s lomeným vlysem. R. 1906 byl původní šindel na střeše kostela nahrazen pozinkovaným plechem, který byl r. 1979 vyměněn za měděný plech.
 
Graficke pismenko Zdivo kostela bylo do r. 1949 omítnuto, omítka byla vyzdobena renesančními sgrafity.
 
Graficke pismenko Kostel patří mezi kulturní památky ČR.

Text: historie
23.7. 2012 - „K dějinám Jimramova, Dalečína a Vítochova“ P. Vítězslav Grmela, 1996; www.vitochov.cz