Legenda o sv. Metoději

Graficke pismenko Dle legendy tudy v dobách Velké Moravy putoval se svou družinou věrozvěst sv. Metoděj. Průvod srdečně přijal pán z Vítochova, jenž se předtím již mnohé o světci a jeho činech doslechl. Světcova moudrost na pána zapůsobila natolik, že jeho prostřednictvím přijal novou víru – křesťanství – a dal sebe i svou rodinu pokřtít. Před Metodějovým odchodem slíbil, že na památku jeho návštěvy nechá vystavět kapli a svůj slib brzy skutečně dodržel.

 
Graficke pismenko Za čas Metoděj znovu zavítal do těch končin, spatřil kostelík, vzpomněl na slib, který mu tehdy vladyka dal, a kostelík slavnostně vysvětil.
 
Graficke pismenko Praví se, že dodnes dochovaný mramorový oltář a křtitelnice pocházejí právě z těchto časů, a tedy svatého Metoděje pamatují.

Text: pověsti
28.6. 2006 -

tianDe Praha

Poutní hřbitovní kostel sv. Michaela byl postaven ve 13. století. Jako doba jeho vzniku je většinou uváděn rok 1238, podle P. V. Grmely je však tento závěr nesprávný (středověké falsum) a kostel byl postaven až koncem 13. stol. Raně gotický kamenný kostel s románskými prvky je obklopen hřbitovem, oh…
historie - „K dějinám Jimramova, Dalečína a Vítochova“ P. Vítězslav Grmela, 1996; www.vitochov.cz
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu