Legenda o sv. Metoději

Graficke pismenko Dle legendy tudy v dobách Velké Moravy putoval se svou družinou věrozvěst sv. Metoděj. Průvod srdečně přijal pán z Vítochova, jenž se předtím již mnohé o světci a jeho činech doslechl. Světcova moudrost na pána zapůsobila natolik, že jeho prostřednictvím přijal novou víru – křesťanství – a dal sebe i svou rodinu pokřtít. Před Metodějovým odchodem slíbil, že na památku jeho návštěvy nechá vystavět kapli a svůj slib brzy skutečně dodržel.

 
Graficke pismenko Za čas Metoděj znovu zavítal do těch končin, spatřil kostelík, vzpomněl na slib, který mu tehdy vladyka dal, a kostelík slavnostně vysvětil.
 
Graficke pismenko Praví se, že dodnes dochovaný mramorový oltář a křtitelnice pocházejí právě z těchto časů, a tedy svatého Metoděje pamatují.

Text: pověsti
28.6. 2006 -