Graficke pismenko V 18. stol. místní hrad Lukov pomalu pustl. V roce 1724 koupil panství Jan Fridrich hrabě ze Seilern-Aspang (*1674 +1751). Již v roce 1750 byly přemístěny vrchnostenské kanceláře z hradu do vesnice, což dále napomohlo chátrání hradu. V roce 1793 byl hrad již neobydlen a v roce 1804 se mluví již jen o zříceninách. To si vyžádalo stavbu nového sídla. Podle jedněch pramenů zahájil výstavbu nového sídla v Lešné náhradou za Lukov Kristian August Seilern. (*1737 +1801). Podle jiných, to byl až Josef Jan Seilern (1752-1838), který začal se stavbou bažantnice, později vybudoval ohradní zeď a v letech 1809 – 1810 dostavěl budovu barokního zámku. Později k zámku přistavěl ještě delší křídlo s dvoupatrovou věží a hlavní vstup do zámku situoval do tohoto nového křídla.

 
Graficke pismenko Ve většině literatury se uvádí, že zámek byl v roce 1887 do základů zbořen a na jeho místě dal František Seilern (*1859 +1919) podle plánů architektů J. Micka a V. Siedka vybudovat v letech 1887 - 1894 dnešní zámek. Vlastní práce řídil sám autor projektu vídeňský architekt Johann Mick, který však v roce 1890 zemřel a nahradil jej též vídeňský architekt Viktor Siedek. Je však třeba zvážit, že dispozice starého zámku a nového zámku jsou velice podobné, stejně jako to, že naši předci byli velice šetrní. Nelze tedy s jistotou vyloučit, že se nejednalo jen o rozsáhlou přestavbu.
 
Graficke pismenko Seilernům patřil zámek do roku 1945. Po roce 1945 se Seilernové odstěhovali do rakouského Litschau. V letech 1991 – 1993 prošel zámek rekonstrukcí. V současné době je zámek a celý areál majetkem města Zlína a zámecké sbírky jsou pak majetkem státu.

Text: historie
27.12. 2004 -