zvonice

Kopec sv. Jana
Osmiboká celodřevěná stavba s oddělenou štenýřovo-vzpěradlovou konstrukcí přecházející do čtvercové zvonové věže, stupňovitě zastřešené. Takové zvonice jsou charakteristické pro Polabské nížiny. Nosná konstrukce je kombinací dvou základních typů, a to vývojově starší štenýřové a mladší vzpěradlové.
Hlavní obrázek místa
© Jan Mužík 06/2004
Graficke pismenko Objekt zvonice se nachází na výrazné vyvýšenině přibližně 4 km jižně od centra Hradce Králové při dřevěném kostelu sv. Jana Křtitele z roku 1521. Jedná se o typický příklad konstrukce dřevěných zvonic rozšířených ve východních Čechách.
Přilehlý hřbitov je místem odpočinku mnoha osobností spojených s městem Hradec Králové (starosta L. J. Pospíšil, velitel hradecké pevnosti a další).
25.6. 2004

  historie

  První zmínka o samostatně stojící zvonici pochází z roku 1583, kdy byl pro ni ulit zvon.V pobělohorské době byl kostel i se zvonicí opuštěn a postupně chátral. V roce 1659 byl kostel znovu vysvěcen, opraven však byl až roku 1675, kdy přešel pod správu jezuitského řádu. V letech 1858-1859 byl kostelík i zvonice díky příspěvkům dobrovolníků obnoven a nově pokryt. Použitá literatura: 1) Pamětní kniha děkanství královéhradeckého - I.díl (Okresní

  Jan Mužík (viz použitá literatura), 25.6. 2004

  popis

  Jedná se o půdorysně osmibokou celodřevěnou stavbu s oddělenou štenýřovo-vzpěradlovou konstrukcí přecházející do přibližně čtvercové zvonové věže, stupňovitě zastřešené. Tento typ zvonic je charakteristický pro oblast Polabské nížiny, kde existuje v mnoha modifikacích. Nosná konstrukce je kombinací dvou základních typů, a to vývojově starší konstrukce štenýřové a mladší konstrukce vzpěradlové. Objekt je přístupný po dohodě během nedělních mší

  18.5. 2015

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  zvonice
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Hradec Králové  (HK)
  Hradec Králové-Nový Hradec Králové