Gotický hrad postavený kolem r. 1322, přestavěn na renesanční zámek. Rozšířen za Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Opuštěn po požáru r. 1830. Postupně opravován, zejména Harantovský palác.
Hlavní obrázek místa
Pecka
© Hynek Slezák, 08/2007
Graficke pismenko Na hrad se dostanete nejlépe autem, jeďte na Novou Paku nebo Dvůr Králové a tam porovnejte svojí pozici s mapou.
Pod hradem ve vesnici je možné ubytování v hotelu Roubal. Velice dobře a levně se najíte v hospodě Pod Hradem. Nedaleko je veřejné koupaliště.
Každé dva roky Hrad Pecka ve svých zdech pořádá "Harantovské slavnosti historického zpěvu" - nesoutěžní přehlídka zaměřená na českou hudbu období renesance. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic na hradě pobýval poslední část svého života (poč. 17. stol.).
28.5. 2002

  turistické

  Prohlídkové okruhy:

  A. Historická trasa - prochází pracovnou Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, nejvýznamnějšího majitele hradu, v prvním patře Harantovského paláce (seznámení s životem a dílem tohoto význačného šlechtice) a pokračuje dále do místností věnovaných historii hradu a městečka Pecka. Součástí prohlídky je také rytířský sál s výstavou sakrálního umění a stylová černá kuchyně s funkčním orchestrionem.
  B. Harantovské sklepy - okruh

  12.4. 2013

  historie

  V členité kopcovité krajině západního Podkrkonoší, mezi Novou Pakou a Dvorem Králové, ze všech stran obklopeno lesy, leží městečko Pecka. Nad ním, na strmém návrší, se tyčí stejnojmenný hrad a pozdější zámek, dnes už z větší části zřícený. Pouze jedno křídlo, západní palác, nadále odolává nepřízni osudu a poryvům horských větrů. Jména se hradu dostalo podle oblého, peckovitého tvaru kopce, na němž byl vystavěn. To se pak přeneslo i na městečko

  PhDr. Jiří Červenka (doplněno redakcí), 28.5. 2002
  PECKA
  1. Zříceniny jeho. Severně od Hořic začíná již podhůří. Svěží zeleň udržuje se tu dlouho do podzimku, když se již nivy v kraji byly oblekly v zasmušilý šat. Vysoké, lesy porostlé hory, svahy jich pokryté rolemi a palouky a doliny mezi tím jeví všude horský ráz. Mezi nimi vybíhá vysoký ostroh konče se skalnatou homolovitou horou, na níž se spatřují vysoké zříceniny hradu Pecky. Na patě hradiště k jihovýchodu stojí bývalý dvůr Peckovský,

  Augus Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého V/99, 25.8. 2005

  pověsti

  Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
  Pan Kryštof Harant náležel mezi výkvět české šlechty. V mládí nabyl znamenitého vzdělání i uhlazených mravů, neboť byl pážetem arcivévody Ferdinanda Tyrolského. Za vlády Rudolfa II. se vyznamenal v Uhrách v bojích s Turky. Těžce se ho dotkla smrt jeho manželky z rodu Černínů z Chudenic. Aby rozptýlil smutek, který se ho zmocnil, vypravil se se svým svakem Heřmanem Černínem na pout do Svaté země. Přeobtížné bylo tehdy cestování, leč naši

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Osudná vidina
  Zrovna tak, jak byl pan Harant ve světě ctěn a vážen, byl doma milován od svých dětí. Byly právem hrdy na svého otce, neboť se vyznal nejen v umění válečném, nýbrž i téměř ve všech oborech krásna. Napsal a vydal tiskem dvoudílný cestopis, vyzdobený vlastními ilustracemi, uměl skládati verše, kresliti a hráti na různé nástroje. Přicházeli k němu hudebníci a rozveselovali hudbou prostorné hradní síně, do nichž se po nešťastné bitvě bělohorské

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Jičín  (JC)
  Pecka