Klasicistní kostel byl postaven v l. 1794-1801 (arch. Josef Hardtmuth) na místě pův. kostela (vyhořel r. 1636). R. 1884 kostel poničil požár, při opravě byla věž zastřešena novou bání; dnešní báň věže je z r. 1913. V l. 1991-93 prošel kostel rekonstrukcí. Vnitřní vybavení je klasicistní a empírové.
Hlavní obrázek místa
Kostel sv. Jakuba Většího v České Třebové
© Alena Š. 2003

Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy

Graficke pismenko Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu; zdůrazňuje se pohotovost opustit „loď“ lidských jistot a následovat Krista). Pro jejich temperamentní povahu jim dal Ježíš Kristus přezdívku „Boanerghés“ – „Synové hromu“. Jednou, když jim byl při putování do ...
E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 25.10. 2012

  historie

  Děkanský kostel sv. Jakuba Většího byl postaven v letech 1794-1801 podle plánů Josefa Hardtmutha, rakouského architekta, stavitele knížete Aloise I. z Lichtenštejna a také vynálezce, průmyslníka a zakladatele továrny Koh-i-noor Hardtmuth v Českých Budějovicích. Nový kostel byl postaven na místě staršího kostela (stál nejpozději r. 1335, vyhořel r. 1636). Po požáru r. 1793 byl postaven nový kostel, který byl slavnostně vysvěcen roku 1801. Roku

  E. Horáková podle Umělecké památky Čech 1., Emanuel Poche a kol., Academia 1977; http://www.ctrebova.cz; http://www.nockostelu.cz, 24.10. 2012

  popis

  Klasicistní kostel má půdorys rovnoramenného kříže, se sakristií v ose kostela na východní straně a s hranolovou věží nad západním průčelím. Průčelí dominuje trojúhelníkový štít, se znakem Lichtenštejnů v tympanonu. Průčelí je členěno dvojicí lizén, stejně jako fasáda věže. Hlavní i boční portály kostela jsou pravoúhlé, v nadpraží zdobené vavřínovými festony. Nad křížením ramen kostela je plochá kupole na pendentivech, ramena kříže klenuta

  E. Horáková podle Umělecké památky Čech 1., Emanuel Poche a kol., Academia 1977, 25.10. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Ústí nad Orlicí  (UO)
  Česká Třebová