Graficke pismenko Ves (původně Mezilesice) je připomínána již v r. 1229, kdy byla v majetku opatovického kláštera. Tvrz je poprvé připomíná v roce 1626, kdy byla v majetku vdovy Anny po Janu Bohušínském z Božejova. Ve 20. letech 18. stol., za Marie Terezie z Vernieru, roz. Strakové z Nedabylic, byla tvrz upravena do dnešní podoby zámku. Zdivo tvrze se dochovalo v severní a částečně i střední části zámku.

Text: historie
21.5. 2006 - L.P. (Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, 2. díl, [K-R], Argo, 2000)


OOO