zámek Chlumek

nový zámek

Graficke pismenko Majitelé panství, Nosticové, nechali v blízkosti hospodářského dvora a starého zámku v letech 1893 – 1894 vystavět nový zámek podle projektu vídeňského architekta Ernsta Fleissnera. Sloužil k občasným pobytům rodiny mimo hlavní své sídlo, které bylo ve Falknově, nyní Sokolově. Zámek byla jednopatrová pseudobarokní patrová budova s polopatrem. Průčelí zvýrazňoval střední zaoblený rizalit, zahradní průčelí doplňoval balkón s terasou. Po konfiskaci zámku po roce 1948 sloužil potřebám místního státního statku. Byly v něm umístěny kanceláře a jídelna pro zaměstnance, později sloužil jako sýpka a nakonec jen jako skladiště. Budova zámku díky „péči“ tohoto majitele silně zchátrala, v 80. letech 20. století byla již v takovém stavu, že byla definitivně zbourána. Po bývalém zámku zbyl pouze park a zbytky alejí, ve kterých lze vidět krásné stromy.

Text: popis
18.1. 2015 - Pavel Vítek - zdroj: Jiří Úlovec - Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech - Praha 2000