Graficke pismenko Perglas vznikl snad v průběhu 13. stol. První zmínka o něm je z roku 1309, kdy tvořil součást manského systému hradu Lokte. Zřejmě již během 14. stol. zde vznikla gotická tvrz neznámé polohy a podoby. V letech 1468 – 1536 na ní sídlil rod Perglárů, který se po ní psal Perglárové z Perglasu.

 
Graficke pismenko Pravděpodobně roku 1570 byla tvrz nahrazena renesanční novostavbou. V té době drželi Perglas jako léno Stolzové ze Simbsdorfu.
 
Graficke pismenko V 1. polovině 18. stol., po výstavbě Starého zámku (za Bubnů z Bubna), byla tvrz přestavěna v sýpku. Po roce 1945 byla využívána státním statkem jako sklad hnojiv.
 
Graficke pismenko V září 1992 vyhořela, dnes je již opět opravena.

Text: historie
2.6. 2004 - Miloslav Bělohlávek a kol. - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - díl IV, Západní Čechy (Praha 1985), kol. – Encyklopedie českých tvrzí - díl 1 (Praha 1998)