Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz

Historie dolnodomaslavického zámku

Graficke pismenko Podle legendy prý založil obec slovanský kníže Domaslav. Ves se připomíná roku 1305 v soupisu biskupských desátků vratislavského biskupství.

 
Graficke pismenko Od svého vzniku byla ves alodním panstvím. V roce 1454 se v listinách objevuje jako svědek Jan Rajko z Domaslovic. K roku 1485 se vzpomíná Jan Myloch z  Domaslovic, ale není jasné o kterou z obou Domaslavic vlastně šlo. V 16. století byli majiteli Dolních Domaslavic Tlukové z Tošanovic. Kolem roku 1565 držel Dolní Domaslavice Jakub Tluk z Tošanovic, asi jen polovinu, a držel je ještě v roce 1595. Roku 1600 se jmenuje už Anna Marklovská z Žebráče, vdova po Jakubu Tlukovi. V roce 1603 koupil od Anny Marklovské Dolní Domaslavice za 4 700 zlatých Adam Scipion z Kretčína. Po jeho smrti držela statek vdova Kateřina Marklovská, provdaná později za Jindřicha Ruckého z Rudz a držela statek ještě roku 1637.
 
Graficke pismenko Koncem 17. století byl statek v držení Václava a Rudolfa Pelhřima z Třánkovic, kteří jej vlastnili ještě v roce 1717. V roce 1731 koupil Dolní Domaslavice a Dolní Volovec od sirotka Maxe Gottlieba Skrbenského z Hříště Jan Filip ze Saint Genois. Ten roku 1735 prodal Dolní Domaslavice Antonínu Václavu Harasovskému z Harasova, který k nim připojil Prostřední Domaslavice a Volovec. Dále tu seděl Jáchym Václav Harasovský. V roce 1756 držel statek Jiří Ohm Janušovský z Vyšehradu. Ten umírá 30. března 1773 a statek přebírá jeho syn Karel Janušovský, který jej drží až do své smrti roku 1794. Pak přechází majetek na Karlova bratra Jiřího Ohma Janušovského.
 
Graficke pismenko Roku 1804 dal Jiří Ohm Janušovský z Vyšehradu postavit v Dolních Domaslavicích na pravém břehu řeky Lučiny nevelký zámek.
 
Graficke pismenko Roku 1836 držel statek novojičínský kupec František Knězek, po něm Rudolf Mosler, následoval Felix Roter, roku 1876 Jakub Kulban, roku 1883 Pavel Goch a o rok později Artur a Emilie Gochovi (PP).
 
Graficke pismenko Počátek 20. století byl také počátkem konce dolnodomaslavického panství. V roce 1903 byl statek rozparcelován, budovy se zámkem a část pozemků koupil Jan Slanina, který zřídil záhy po převratu roku 1918 v části hospodářských objektů garáž pro místní autobusovou linku. Po roce 1945 se stal zámek majetkem ČSAD a byl upraven na garáže. V letech 1951 byla zamítnuta žádost o příspěvek na údržbu objektu. Krátkou dobu sloužil zámek jako staveništní zařízení při výstavbě Žermanické přehrady. Po dokončení přehrady byl zámek roku 1958 zbořen a jeho místo pohlceno vodami přehrady.

Text: historie
12.2. 2005 - Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek a kolektiv: Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku, Alpress, Frýdek - Místek 2006


© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu