čtvrtek, 26. listopad 2020. Svátek slaví Artur, zítra Xenie

Graficke pismenko Běžný návštěvník Moravského krasu projde kolem tohoto bezpochyby výjimečného místa bez povšimnutí. Nejen proto, že obecným turistickým lákadlem jsou spíše notoricky známá místa jako Macocha a především krasové jeskyně, ale také proto, že cesta Suchým žlebem Rytířskou jeskyni míjí, protože jeskyně je asi 50 m nad ní a také neznačená pěšina která od Suchého žlebu pod jeskyní úbočím stoupá vede v  uctivé vzdálenosti a odbočka z ní směrem k jeskyni je téměř neznatelná.

 
Graficke pismenko Rytířská jeskyně se nachází asi 300 m jihovýchodně od známé Kateřínské jeskyně a je neobvyklým příkladem tzv.jeskynního hradu. Je však potřeba upozornit, že nešlo o hrad v pravém slova smyslu. Nejen pro jeho jeskynní podobu, ale především proto, že podle názoru autora šlo spíše o strážní místo nad cestou, která ve středověku mohla vést žlebem pod jeskyní a byla by tak pod dokonalou kontrolou obránců. Tomu samozřejmě nahrává i to, že chybělo pro hrad typické hospodářské zázemí, nesnadný přístup k místu a především výhodná poloha jeskyně jako kontrolního bodu.
 
Graficke pismenko Využít k opevnění v dnes nazývané Rytířské jeskyni mělo své výhody i nevýhody. K výhodám patřilo jistě to, že staviteli stačilo vhodným způsobem přehradit vstup a zajistit jeho obranu, ostatní strany byly chráněny pak dokonale. Vnitřní stavby mohly být jen nenáročně dřevěné. K nevýhodám jistě patřilo to, že při případném úspěšném útoku již nebylo z jeskyně úniku, stejně tak omezené prostory jeskyně dovolovaly jen určité možnosti zástavby, po strmém svahu nad žlebem byl k jeskyni navíc dost nesnadný přístup a problémy určitě dělal i odvod kouře a značný chlad a vlhkost.
 
Graficke pismenko Sama jeskyně se směrem ke žlebu otvírá vysokým a širokým portálem, rozměrů asi 17 x 13 m. Hluboká je jeskyně asi 50 m a ke konci se samozřejmě její strop svažuje a šířka zužuje. Vstup byl přehrazen dvěma téměř rovnoběžnými zdmi, které se dosud částečně zachovaly a byly kladené na sucho, bez použití malty. Z té první, vnější, se zachovala asi 8 m dlouhá část, přibližně 1.5 m vysoká, druhá, vnitřní, je o něco kratší a její spodek je tvořen výrazně velkými balvany. Vysoká je asi 1 m. Rovnoběžně s délkou jeskyně je podél skály vpravo na začátku jeskyně vidět ještě třetí zeď, ta je však pravděpodobně naskládaná v nedávné době.
 
Graficke pismenko Co se týče pozůstatků vnitřní zástavby, můžeme dnes již jen hádat. Jediné co lze předpokládat, že byla spíše dřevěná. Vzhledem k tomu, že jeskyně byla několikrát překopána patrně několika generacemi hledačů pokladů, je nerovný terén uvnitř výsledkem nahromadění vykopané hlíny. V zadní části jeskyně je dosud vidět výkop s rezavějícím kovovým žebříkem, jakoby smutným svědkem zničujících „výzkumů“.

Text: popis
4.5. 2006 - Roman Řezáč