Graficke pismenko Podle údajů místního archivu je vznik kostela veden skutečně někdy koncem 13. století, rok 1292 však nikdy nebyl prokázán. V jádru gotická stavba vyrostla při dnes již zaniklé vsi Hroby. Do vzhledu chrámu (nesprávně uváděného také jako „hornický“) posléze zasáhla i doba barokní. V počátku 20. století byl v nedobrém stavu, v 30. letech tak podstoupil důkladnou rekonstrukci. Do jeho osudu však krutě zasáhla druhá světová válka – na jejím samém konci byl 17.4.1945 při čtvrtém a posledním náletu na kolín zasažen pumou a zřejmě již nenávratně proměněn v trosky.

 
Graficke pismenko Nachází se na nepatrném (nádherně zalesněném) návrší ne více než 100m jihovýchodně od nádražní budovy, nemůžete minout. Nenechte se však překvapit, že ruiny i v tomto stavu žijí. V době mé návštěvy okolí i interiér přímo překypoval důkazy o dlouhodobější přítomnosti lidského faktoru; zříceninka se stala klidným – a čarovně krásným – útulkem pro lidi bez domova.

Text: turistické
7.9. 2006 - Mass, Turyna Petr